четвер, 18 листопада 2021 р.

Дистанційне навчання. Завдання на 18 та 19 листопада 2021 року.

                Група № 38

Предмет: " Виконання ручного дугового зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання простих і середньої складності деталей, вузлів та конструкцій".

Тема уроку: "Оцінка розрізуваності чавунів".

Завдання: Опрацювати теоретичний матеріал (скласти конспект) за посиланням  https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/28/7materialoznavstvo.pdf - стор.11 - 37: законспектувати механічні властивості; https://core.ac.uk/download/pdf/11328153.pdf - стор. 7 - 8: законспектувати твердість і зварюваність https://studfile.net/preview/4000591/page:33/ - переглянути.

Тема уроку: "Оцінка розрізуваності кольорових металів".

Завдання: Опрацювати теоретичний матеріал (скласти конспект) за посиланням  https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/28/7materialoznavstvo.pdf - стор.11 - 37: законспектувати механічні властивості; https://core.ac.uk/download/pdf/11328153.pdf - стор. 7 - 8: законспектувати твердість і зварюваність https://studfile.net/preview/4000591/page:33/ - переглянути.

                    Група № 22

Предмет: "Підготовка до виконання ручного дугового зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання ".

Тема уроку: " Плавлення електродного та основного металу".

Завдання: 1.Опрацювати теоретичній матеріал за підручником І.В.Гуменюк. Технологія електродугового зварювання. Параграф 3.3  (скласти конспект).

2. Закінчити речення: * Краплинне перенесення характерне.......

                                     *  Струминне перенесення спостерігається.......

Тема уроку: "Особливості металургійних процесів при зварюванні".

Завдання: 1.Опрацювати теоретичній матеріал за підручником І.В.Гуменюк. Технологія електродугового зварювання. Параграф 4.1  (скласти конспект).

2. У робочому зошиті скласти письмові відповіді на контрольні запитання та завдання ( у підручнику сторінка 29).

Тема уроку: " Кристалізація металу шва".

Завдання:  1.Опрацювати теоретичній матеріал за підручником І.В.Гуменюк. Технологія електродугового зварювання. Параграф 4.2 (скласти конспект).

2. У робочому зошиті накреслити  Схему росту кристалів ( у підручнику сторінка 30).

Тема уроку: " Структура шва та зона термічного впливу".

Завдання: 1.Опрацювати теоретичній матеріал за підручником І.В.Гуменюк. Технологія електродугового зварювання. Параграф 4.3 (скласти конспект).

2. У робочому  зошиті накреслити схему  " Будова зони термічного впливу зварного зєднання"

3. Переглянути матеріал за посиланням:  http://obrobka.pp.ua/238-metalurgyn-procesi-pri-zvaryuvann.html


вівторок, 16 листопада 2021 р.

Дистанційне навчання. Завдання на 16 та 17 листопада 2021року.

                Група № 27

Предмет: " Виконання ручного дугового зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання простих деталей, вузлів та конструкцій".

Тема уроку: " Перелік робіт при обслуговуванні джерел живлення".

Завдання: Опрацювати теоретичний матеріал (скласти нотатки) за посиланням   http://ir.stu.cn.ua/bitstream/handle/123456789/16307/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf?sequence=1&isAllowed=y  стор.177-178

Тема уроку: " Вимоги до місця розташування та зберігання інструменту та захисних пристроїв".

Завдання: Опрацювати теоретичний матеріал (скласти нотатки) за посиланням  http://hpsl.in.ua/distancionnavchan/5994 - урок 93

                 Група № 38

Предмет: "  Виконання ручного дугового зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання простих і середньої складності  деталей, вузлів та конструкцій".

Тема уроку: "Урок перевірки знань".

Завдання: У робочому зошиті виконати Завдання  47(сторінка 243). Підручник І.В.Гуменюк. Обладнання і технологія газозаварювальних робіт.

Тема уроку:" Основні умови повітряно-дугового різання".

Завдання: 1 Опрацювати теоретичний матеріал за  Підручником  І.В.Гуменюк. Обладнання і технологія газозаварювальних робіт . Параграф 15.1  (скласти конспект).

2. У робочому зошиті скласти алгоритм основних умов різання металів.

Тема уроку: " Основні умови киснево-дугового різання.

Завдання:  1 Опрацювати теоретичний матеріал за  Підручником  І.В.Гуменюк. Обладнання і технологія газозаварювальних робіт . Параграф 15.3  (скласти конспект).

2. У робочому зошиті скласти алгоритм основних умов різання металів.

Тема уроку: " Оцінка  розрізуваності сталей".

Завдання:  1 Опрацювати теоретичний матеріал за  Підручником  І.В.Гуменюк. Обладнання і технологія газозаварювальних робіт . Параграф 15.2  (скласти конспект). 

2.У робочому зошиті заповнити таблиці  "Характеристика розрізуваності вуглецевих сталей" та       "Характеристика розрізуваності конструкційних сталей".

                 Група № 22

Предмет: " Основи спецтехнології".

Тема уроку: " Контрольна робота".

Завдання:   У робочому зошиті виконати Завдання  8 (сторінка 203) та Завдання 9 (сторінка 204). Підручник І.В.Гуменюк. Обладнання і технологія газозаварювальних робіт.

                Група № 22

Предмет: "  Підготовка до виконання ручного дугового зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання простих  деталей, вузлів та конструкцій".

Тема уроку: " Основні відомості про зварювальну дугу, її визначення. Види зварювальних дуг".

Завдання :1. Опрацювати теоретичний матеріал (скласти нотатки) за підручником І.В.Гуменюк. Технологія електродугового зварювання. Параграф 3.1.

2. У робочому зошиті виконати креслення видів зварювальної дуги.

Тема уроку: " Умови горіння зварювальної дуги, її будова та особливості".

Завдання: 1. Опрацювати теоретичний матеріал (скласти нотатки) за підручником І.В.Гуменюк. Технологія електродугового зварювання. Параграф 3.1.

2. Накреслити схему   " Будова  електричної дуги і розподіл напруги на її областях".

Тема уроку: " Характеристика зварювальної дуги".

Завдання: 1. Опрацювати теоретичний матеріал (скласти нотатки) за підручником І.В.Гуменюк. Технологія електродугового зварювання. Параграф 3.2

2. У робочому зошиті скласти письмові відповіді на контрольні запитання і завдання (сторінка 25)
понеділок, 15 листопада 2021 р.

Дистанційне навчання. Завдання на 15 листопада 2021 року.

                Група  № 27

Предмет: " Виконання ручного дугового зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання простих деталей, вузлів та конструкцій".

Тема уроку: " Загальні відомості про Єдину систему планово-запобіжних ремонтів зварювального устаткування".

Завдання:  Опрацювати теоретичний матеріал (скласти нотатки) за посиланням  https://polygonal.com.ua/organIzatsIya_tehnIchnogo_obslugovuvannya_remontu_ustatkuvannya. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82 

Тема уроку: " Проведення щоденного обслуговування обладнання".

Завдання:  Опрацювати теоретичний матеріал (скласти нотатки) за посиланням  http://stroytechnology.net/schkola-remonty/7960-obslugovyvana-zvaryvalnogo-obladnana.html

                     Група № 22

Предмет: " Основи спецтехнології".

Тема уроку: " Вплив параметрів режиму ручного дугового зварювання на форму і розмір шва".

Завдання: 1. Опрацювати теоретичний матеріал за підручником І.В.Гуменюк. Технологія електродугового зварювання. Параграф 7.4 (скласти конспект).

2.У робочому зошиті скласти письмову відповідь на контрольні запитання та завдання (сторінка 123)

Тема уроку: " Параметри режиму повітряно-дугового різання".

Завдання: 1.. Опрацювати теоретичний матеріал за підручником І.В.Гуменюк. Технологія електродугового зварювання. Параграф 21.4 (скласти конспект).

2. У робочому зошиті скласти таблицю " Режими повітряно-дугового різання сталей".

                   Група № 38

Предмет: " Виконання ручного дугового зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання простих і середньої складності деталей, вузлів та конструкцій".

Тема уроку: " Аргонодугове різання".

Завдання: 1.Опрацювати теоретичний матеріал за підручником І.В.Гуменюк. Технологія електродугового зварювання. Параграф 21.6 (скласти конспект).

2. Створити презентацію  " Аргонодугове різання неплавким електродом".

Тема уроку: " Різання сталевим диском".

Завдання: 1.Опрацювати теоретичний матеріал за підручником І.В.Гуменюк. Технологія електродугового зварювання. Параграф 21.6 (скласти конспект).

2. Підготувати реферат на тему: " Дугове різання обертовим сталевим диском".

Тема уроку: " Плазмово-дугове різання".

Завдання: 1.Опрацювати теоретичний матеріал за підручником І.В.Гуменюк. Технологія електродугового зварювання. Параграф 21.7 (скласти конспект).

2. У робочому зошиті накреслити схему плазмового різання.пʼятниця, 12 листопада 2021 р.

Дистанційне навчання . Завдання на 12 листопада 2021року.

                Група № 27

Предмет: " Виконання ручного дугового зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання простих деталей, вузлів та конструкцій."

Тема уроку: " Насичення покритих електродів вологою."

Завдання:  Опрацювати теоретичний матеріал (скласти нотатки) за посиланням:  https://zavantag.com/docs/1099/index-118135-21.html п.7

Тема уроку: " Просушування електродів."

Завдання:  Опрацювати теоретичний матеріал (скласти нотатки) за посиланням http://hpsl.in.ua/distancionnavchan/5994 - урок 85 

Тема уроку: " Транспортування та складання електродів.Правила зберігання."

Завдання:  Опрацювати теоретичний матеріал (скласти нотатки) за посиланням http://hpsl.in.ua/distancionnavchan/5994 - урок 84

Тема уроку: " Зберігання електродів у польових умовах."

Завдання:  Опрацювати теоретичний матеріал (скласти нотатки) за посиланням: 

https://zavantag.com/docs/1099/index-118135-21.html п.7

Тема уроку: " Правила підготовки покритих електродів до зварювання."

Завдання:  Опрацювати теоретичний матеріал (скласти нотатки) за посиланням:

https://zavantag.com/docs/1099/index-118135-21.html п.7

Тема уроку: " Правила підготовки неплавких електродів до зварювання."

Завдання: Опрацювати теоретичний матеріал (скласти нотатки) за посиланням:

https://zavantag.com/docs/1099/index-118135-21.html п.7

Тема уроку: " Правила зберігання, транспортування та експлуатації балонів з газом."

Завдання:  Опрацювати теоретичний матеріал (скласти нотатки) за посиланням:

http://hpsl.in.ua/distancionnavchan/5994 - урок 87,88

середа, 10 листопада 2021 р.

Конспекти лекіій

 http://hpsl.in.ua/distancionnavchan/5994

Дистанційне навчання. Завдання на 10 та 11 листопада 2021 року.

               Група № 27.

Предмет: " Виконання ручного дугового зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання простих деталей, вузлів та конструкцій".

Тема уроку: " Вимоги безпеки при обробці зварних швів".

Завдання: Опрацювати теоретичний матеріал (скласти нотатки) за посиланням  о. г. левченко охорона праці у зварювальному виробництві.розділ 6. http://www.tsatu.edu.ua/tkm/wp-content/uploads/sites/11/tb_elduh.pdf  

Тема уроку: " Контроль якості виконання ручного дугового зварювання, наплавлення. Види контролю"

Завдання:   Опрацювати теоретичний матеріал (скласти нотатки) за посиланням   http://www.dstu.dp.ua/Portal/Data/1/27/1-27-kl1.pdf   

Тема уроку: " Гідравлічний та пневматичний методи."

Завдання: 1 Опрацювати теоретичний матеріал за підручником І.В.Гуменюк. Технологія електродугового зварювання. Параграф 22.8 (скласти конспект).

2. У робочому зошиті накреслити схему контролю переносною вакуум- камерою.

Тема уроку: " Контроль капілярним методом."

Завдання:  1 Опрацювати теоретичний матеріал за підручником І.В.Гуменюк. Технологія електродугового зварювання. Параграф 22.11 (скласти конспект). 

2.У робочому зошиті скласти алгоритм основних етапів контролю капілярними методами.

Тема уроку: " Контроль магнітним методом."

Завдання:  1 Опрацювати теоретичний матеріал за підручником І.В.Гуменюк. Технологія електродугового зварювання. Параграф 22.12 (скласти конспект).

  2. У робочому зошиті накреслити схему проведення магнітографічного контролю.

                   Група № 38

Предмет: " Виконання ручного дугового зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання простих і середньої складності деталей, вузлів та конструкцій". 

Тема уроку: " Дугове різання під флюсом."

Завдання: Опрацювати теоретичний матеріал (скласти нотатки) за посиланням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%83

         ЗАВДАННЯ  НА   11 ЛИСТОПАДА  2021РОКУ

                Група № 27

Предмет:   " Виконання ручного дугового зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання простих деталей, вузлів та конструкцій".

Тема уроку: " Контроль ультразвуковими методами"

Завдання:  1 Опрацювати теоретичний матеріал за підручником І.В.Гуменюк. Технологія електродугового зварювання. Параграф 22.13 (скласти конспект).

2.   У робочому зошиті накреслити схему проведення ультразвукового контролю.

Тема уроку: " Контроль радіаційними методами"

Завдання:   1 Опрацювати теоретичний матеріал за підручником І.В.Гуменюк. Технологія електродугового зварювання. Параграф 22.14 (скласти конспект).

2.   У робочому зошиті накреслити схему просвічування зварних швів рентгенівським випромінюванням.

Тема уроку: " Руйнівні методи контролю. Механічні випробування зварних зєднань."

Завдання:  1 Опрацювати теоретичний матеріал за підручником І.В.Гуменюк. Технологія електродугового зварювання. Параграф 22.15 (скласти конспект)

2. У робочому зошиті накреслити схеми " Випробування зразків на розтяг, на статичний згин, на зминання, на ударний згин."

Тема уроку: " Урок перевірки знань"

Завдання : Скласти письмові відповіді на контрольні запитання та завдання . Підручник І.В.Гуменюк. Технологія електродугового зварювання  (сторінка 456).

Тема уроку: "Загальні відомості про обслуговування робочого місця зварника після закінчення робіт"

Завдання:  Опрацювати теоретичний матеріал (скласти нотатки) за посиланням http://www.tsatu.edu.ua/tkm/wp-content/uploads/sites/11/tb_elduh.pdf - розділ 6

Тема уроку: " Механічні пошкодження покриття електродів."

Завдання:   Опрацювати теоретичний матеріал (скласти нотатки) за посиланням https://zavantag.com/docs/1099/index-118135-21.html п.7

Тема уроку: " Старіння покритих електродів".

Завдання:  Опрацювати теоретичний матеріал (скласти нотатки) за посиланням https://zavantag.com/docs/1099/index-118135-21.html п.7


вівторок, 9 листопада 2021 р.

Дистанційне навчання. Завдання на 09 листопада 2021року.

                  Група № 27

Предмет: " Виконання ручного дугового зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання простих деталей, вузлів та конструкцій."

Тема уроку: " Дефекти підготовки та складання. Класифікація дефектів за типами і видами."

Завдання: 1 Опрацювати теоретичний матеріал за підручником І.В. Гуменюк. Технологія електродугового зварювання. Параграф 22.2 (скласти конспект).

2.У робочому зошиті скласти таблицю "Типи дефектів"

Тема уроку: "Причини дефектів зварних швів, їх попередження та усунення"

Завдання 1.Опрацювати теоретичний матеріал за посиланням:lhttps://studopedia.org/5-37517.html

2. У робочому зошиті скласти чек лист причин дефектів зварних швів.

Тема уроку: " Зовнішні дефекти зварних швів."

Завдання: 1 Опрацювати теоретичний матеріал за підручником І.В. Гуменюк. Технологія електродугового зварювання. Параграф 22.4 (скласти конспект).

2. У робочому зошиті скласти таблицю " Зовнішні дефекти"

3. Виконати малюнки конструктивних схем швів.

Тема уроку: " Внутрішні дефекти зварних швів."

Завдання: 1 Опрацювати теоретичний матеріал за підручником І.В. Гуменюк. Технологія електродугового зварювання. Параграф 22.5 (скласти конспект).

2. У робочому зошиті скласти таблицю " Внутрішні дефекти"

3. Виконати схему " Вплив  коефіцієнта форми шва на можливість утворення тріщин"

Тема уроку : " Способи усунення дефектів швів"

Завдання :   1.Опрацювати теоретичний матеріал за посиланням: https://naurok.com.ua/prezentaciya-vidi-defektiv-zvarnih-shviv-prichini-h-viniknennya-metodi-kontrolyu-i-usunennya-109861.html 

2 У робочому зошиті скласти таблицю " Способи усунення дефектів швів."

Тема уроку: " Порядок використання інструменту для обробки і зачистки зварних швів у процесі і після зварювання".

Завдання: 1.Опрацювати теоретичний матеріал за посиланням  https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B7%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C

2. У робочому зошиті скласти схему використання інструменту.

неділя, 7 листопада 2021 р.

Дистанційне навчання. Завдання на 08 листопада 2021року.

                  Група № 27

Предмет: " Виконання ручного дугового зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання простих деталей, вузлів та конструкцій".

Тема уроку: " Техніка наплавлення."

Завдання: 1. Опрацювати теоретичний матеріал за підручником І.В. Гуменюк .Технологія електродугового зварювання. Параграф 19.4 (скласти конспект).

2. У робочому зошиті виконати рисунок положення вугільного електрода при наплавленні порошкоподібних твердих сплавів.

3.Закінчити речення: * Техніка наплавлення дротом передбачає..........

                                    * Наплавлення тіл обертання виконують.............

                                    * Наплавлення вугільною дугою виконують.........

Тема уроку: " Види наплавлення".

Завдання: 1. Опрацювати теоретичний матеріал за підручником І.В. Гуменюк .Технологія електродугового зварювання. Параграф 19.5 (скласти конспект).

2.Скласти технологічну карту на тему : " Ручне дугове наплавлення плавкими та неплавкими електродами".

Тема уроку: " Продуктивність наплавлення."

Завдання: 1. Опрацювати теоретичний матеріал за підручником І.В. Гуменюк .Технологія електродугового зварювання. Параграф 19.4 (скласти конспект).

2. Скласти таблицю продуктивності наплавлення, залежно від способу виконання.

Тема уроку: " Вимоги безпеки праці під час виконання наплавлення."

Завдання: 1 Ознайомитися з інформацією за посиланням та скласти чек лист правил безпечного виконання робіт з наплавлення.

2. Посилання :О. Г. Левченко ОХОРОНА ПРАЦІ У ЗВАРЮВАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ. Розділ 6 

Тема уроку: " Урок перевірки знань.".

Завдання: 1. Скласти письмові відповіді на контрольні запитання та завдання. Підручник І. В. Гуменюк. Технологія електродугового зварювання , сторінка 358.

2. Скласти кросворд на основі слова  "НАПЛАВЛЕННЯ"

Тема уроку: " Показники якості зварних зєднань."

Завдання 1.  Опрацювати теоретичний матеріал за підручником І.В. Гуменюк .Технологія електродугового зварювання. Параграф 22.1 (скласти конспект).

2. У робочому зошиті скласти таблицю  " Фактори, які впливають на якість зварних зєднань".

3. Сласти оптимальну схему контролю в зварювальному виробництві.

Тема уроку: " Типи та види дефектів у зварювальному виробництві.

Завдання:  Опрацювати теоретичний матеріал за підручником І.В. Гуменюк .Технологія електродугового зварювання. Параграф 22.3 (скласти конспект).

2.У робочому зошиті скласти таблицю " Типи дефектів"

3.Ознайомитися з інформацією за посиланням:https://vikant.com.ua/ua/news/welding_defects


пʼятниця, 5 листопада 2021 р.

Дистанційне навчання. Завдання на 05 листопада 2021року.

              Група № 27

Предмет: " Виконання ручного дугового зварювання,наплавлення та повітряно-дугового різання простих деталей, вузлів та конструкцій".

Тема уроку: "Параметри режиму наплавлення ."

Завдання : 1Переглянути інформацію за посиланням: https://vpubud.lutsk.ua/news/13-06-35-29-03-2020/

                   2. Скласти нотатки.

Тема уроку: " Технологія наплавлення легованих і низьколегованих сталей."

Завдання : 1.Опрацювати теоретичний матеріал за підручником І.В. Гуменюк . Технологія електродугового зварювання. Параграф 19.3.1 (скласти конспект).

2. Скласти алгоритм послідовності виконання робіт.

Тема уроку: " Технологія наплавлення теплостійких інструментальних сталей."

Завдання: 1.Опрацювати теоретичний матеріал за підручником І.В. Гуменюк . Технологія електродугового зварювання. Параграф 19.3.2 (скласти конспект).

2 Скласти алгоритм послідовності виконання робіт.

Тема уроку: " Технологія наплавлення теплостійких швидкорізальних сталей."

Завдання: 1.Опрацювати теоретичний матеріал за підручником І.В. Гуменюк . Технологія електродугового зварювання. Параграф 19.3.3 (скласти конспект).

2 Скласти алгоритм послідовності виконання робіт.

Тема уроку: " Технологія наплавлення в середовищі захисних газів"

Завдання: 1.Опрацювати теоретичний матеріал за підручником І.В. Гуменюк . Технологія електродугового зварювання. Параграф 19.3.4 (скласти конспект).

2. Переглянути інформацію за посиланням: http://internal.khntusg.com.ua/fulltext/%

D0%86ngzhener%D1%96ya%20podvern%D1%96_17-ilovepdf-compressed.pdf Стор. 168


https://studfile.net/preview/5199795/

Тема уроку: " Технологія наплавлення під флюсом деталей з вуглецевих сталей".

Завдання : 1 Переглянути інформацію за посиланням:https://vpubud.lutsk.ua/news/13-06-35-29-03-2020/https://studfile.net/preview/5199795/

2.Опрацювати інформацію та скласти нотатки.

Тема уроку: "Технологія наплавлення порошкоподібних твердих сплавів."

Завдання : 1 Переглянути інформацію за посиланням: https://vpubud.lutsk.ua/news/13-06-35-29-03-2020/

2.Опрацювати інформацію та скласти нотатки

Тема уроку:  " Технологія наплавлення високохромистих чавунів."

Завдання : 1.Опрацювати теоретичний матеріал за підручником І.В. Гуменюк . Технологія електродугового зварювання. Параграф 19.3.7 (скласти конспект)

2 Скласти алгоритм послідовності виконання робіт. 

                     Група № 22

Предмет: " Основи  спецтехнології"

Тема уроку: " Підбір режимів ручного дугового зварювання "

Завдання:1. Переглянути та опрацювати інформацію (скласти нотатки) за посиланням:


2.Скласти схему послідовності підбору режимів ручного дугового зварювання.


   середа, 3 листопада 2021 р.

Дистанційне навчання. Завдання на 04 листопада 2021 року.

                 Група № 27

Предмет: " Виконання ручного дугового зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання простих деталей, вузлів та конструкцій".

Тема уроку: " Загальні відомості про наплавлення."

Завдання: 1.Опрацювати теоретичний матеріал за підручником І. В. Гуменюк. Технологія електродугового зварювання. Параграф 19.1 (скласти конспект)

2 Підготувати реферат на тему: " Ручне дугове наплавлення плавкими й неплавкими електродами"

Тема уроку: " Матеріали для наплавлення"

Завдання: 1.Опрацювати теоретичний матеріал за підручником І. В. Гуменюк. Технологія електродугового зварювання. Параграф 6.4 (скласти конспект)

2. Скласти перелік матеріалів для наплавлення.

 Тема уроку: " Характеристика покритих електродів для наплавлення"

Завдання: 1.Опрацювати теоретичний матеріал за підручником І. В. Гуменюк. Технологія електродугового зварювання. Параграф 19.2 (скласти конспект) 

2. У робочому зошиті накреслити таблицю 19.1

Тема уроку: " Тверді сплави для наплавлення."

Завдання: 1.Опрацювати теоретичний матеріал за підручником І. В. Гуменюк. Технологія електродугового зварювання. Параграф 19.2 (скласти конспект) 

2 У робочому зошиті накреслити таблицю 19.2

 Тема уроку: " Порошкові матеріали для наплавлення"

Завдання: 1..Опрацювати теоретичний матеріал за підручником І. В. Гуменюк. Технологія електродугового зварювання. Параграфи 6.4.2; 6.4.3; 6.4.5 (скласти конспект)

2.Скласти письмові відповіді на запитання: * Марки порошкового дроту для наплавлення.

                                                                          *Марки порошкових електродних стрічок  

Тема уроку: " Урок перевірки знань."

Завдання: Скласти письмові відповіді на контрольні запитання та завдання  за підручником І. В. Гуменюк. Технологія електродугового зварювання  (сторінка 75).

                   Група № 22

Предмет: " Основи спецтехнології"

Тема уроку: "Термічна обробка та попередній і супровідний підігрів."

Завдання: 1.Опрацювати теоретичний матеріал за підручником І. В. Гуменюк. Технологія електродугового зварювання. Параграф 8.2 (скласти конспект).

2. Виконати завдання для термінологічного диктанту: * Термічна обробка-це...

                                                                                           *Відпал-це.....

                                                                                            *Нормалізація-це....

                                                                                            *Відпуск-це...

3.Ознайомитися з інформацією за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0063-13#Text

 


 


Дистанційне навчання. Завдання на 03 листопада 2021року.

                 Група № 27.

Предмет: "Виконання ручного дугового зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання простих деталей, вузлів та конструкцій".

Тема уроку: "Причини напруг і деформацій та способи їх зменшення."

Завдання: 1. Опрацювати теоретичний матеріал за підручником  І.В. Гуменюк. Технологія електродугового зварювання. Параграф 8.1 (скласти конспект).

2. У робочому зошиті виконати завдання: ** Закінчити речення:

                                                                            1.Напруги і деформації це -...........

                                                                            2.Причини виникнення напруг і деформацій-...........

3.У робочому зошиті виконати схему послідовності накладання швів при урівноваженні деформацій.

Тема уроку: "Термічна обробка при зварюванні"

Завдання: 1. Опрацювати теоретичний матеріал за підручником  І.В. Гуменюк. Технологія електродугового зварювання. Параграф 8.2 (скласти конспект).

2 Термінологічний диктант: * Термічна обробка-це

                                                  Відпал-це

                                                  Нормалізація-це

                                                  Відпуск-це

Тема уроку: "Вібраційна обробка зварних конструкцій"

Завдання: 1  Опрацювати теоретичний матеріал за підручником  І.В. Гуменюк. Технологія електродугового зварювання. Параграф 8.3 (скласти конспект).

2 У робочому зошиті скласти відповіді на запитання:

       - Основні параметри вібраційної обробки;

       -Дати технічну характеристику механічного інерційного дебалансного віброзбуджувача ВК-90

Тема уроку: " Забезпечення точності виготовлення зварних конструкцій"

Завдання:1  Опрацювати теоретичний матеріал за підручником  І.В. Гуменюк. Технологія електродугового зварювання. Параграф 8.4 (скласти конспект).

2 Заповнити таблицю " Приклади деформованих елементів і зварних вузлів."

3 Підготувати реферати на теми: "Засоби попередження деформацій" ; " Режими теплового виправлення деформованих елементів і зварних вузлів". (на вибір)

Тема уроку: " Урок перевірки знань"

Завдання:  Скласти письмові відповіді на контрольні запитання та завдання. Підручник І .В. Гуменюк. Технологія електродугового зварювання (сторінка 146).

                  Група № 38

Предмет: "Виконання ручного дугового зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання простих і середньої складності  деталей, вузлів та конструкцій". 

Тема уроку:" Вимоги до якості киснево-дугового різання"

Завдання: Опрацювати теоретичний матеріал за посиланням:http://www.dstu.dp.ua/Portal/Data/1/27/1-27-kl1.pdf

вівторок, 2 листопада 2021 р.

Дистанційне навчання. Завдання на 02 листопада 2021року.

                      Група № 27

Предмет: "Виконання ручного дугового зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання простих деталей, вузлів та конструкцій".

Тема уроку: " Зварювання конструкційних сталей в суміші захисних газів на основі аргону"

Завдання: 1. Опрацювати теоретичний матеріал за підручником  І.В.Гуменюк. Технологія електродугового зварювання. Параграф 9.12 (скласти конспект).

2.Заповнити таблицю " Механічні властивості металу шва і наплавленого металу" (відомості для таблиці на сторінці 181)

3.Дати характеристику джерела імпульсного струму І-169, розробленого в ІЕЗ ім. Є.О.Патона.

Тема уроку:"Зварювання порошковим дротом"

Завдання: 1 Опрацювати теоретичний матеріал за підручником  І.В.Гуменюк. Технологія електродугового зварювання. Параграф 9.13 (скласти конспект).

2Скласти письмові відповіді на запитання: * Які види зварних зєднань можна зварювати порошковим дротом?

                                                                 * Як виконують прихватки?

Тема уроку: "Зварювання самозахисним дротом"

Завдання: 1 Опрацювати теоретичний матеріал за підручником  І.В.Гуменюк. Технологія електродугового зварювання. Параграф 9.14 (скласти конспект)

2.Заповнити таблицю "Орієнтовні режими механізованого зварювання самозахисним дротом"

3.Скласти письмову відповідь на тему: " Техніка зварювання самозахисним дротом"

     Тема уроку:" Правила забезпечення

 захисту під час зварювання в захисному газі."

Завдання: 1 Ознайомитися з інформацією за посиланням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0063-13#Text -

IІІ. Вимоги безпеки під час виконання електрозварювальних робіт (п.п. 3 - 7).

Тема уроку:" Вимоги безпеки під час виконання зварювальних та вогневих робіт."

О. Г. Левченко ОХОРОНА ПРАЦІ У ЗВАРЮВАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ 6.8. Вимоги безпеки при використанні балонів зі зрідженими газами.

http://oppb.com.ua/news/vymogy-pozhezhnoyi-bezpeky-pid-chas-provedennya-zvaryuvalnyh-ta-inshyh-vognevyh-robit

                      Група № 22

Предмет: "Основи спецтехнології"

Тема уроку: " Додаткові параметри: положення шва у просторі, кількість проходів."

Завдання: 1. Опрацювати теоретичний матеріал за підручником  І.В.Гуменюк. Технологія електродугового зварювання. Параграф 7.3 (скласти конспект)

2 Скласти письмові відповіді на запитання: **Положення шва у просторі бувають.........

                                                                          **Кількість проходів-це.........


понеділок, 1 листопада 2021 р.

Дистанційне навчання. Завдання на 01листопада 2021року.

             Група  № 27 

Предмет: "Виконання ручного дугового зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання простих деталей, вузлів та конструкцій".

Тема уроку: "Підготовка кромок та їх складання під зварювання, шви зварних зєднань".

Завдання:  1 Опрацювати теоретичний матеріал за підручником  І.В.Гуменюк. Технологія електродугового зварювання. Параграф 9.3 (скласти конспект).

2 Скласти таблицю "Конструктивні елементи підготовлених кромок і виконаних швів у середовищі захисних газів".

Тема уроку: " Способи регулювання електричної дуги".

Завдання: 1  Опрацювати теоретичний матеріал за підручником  І.В.Гуменюк. Технологія електродугового зварювання. Параграф 9.4 (скласти конспект).

2. Закінчити речення:   Для стійкого горіння зварювальної електричної дуги необхідно............

Тема уроку: "Захисні гази,їх характеристики, марки, сорти.

Завдання: 1  Опрацювати теоретичний матеріал за підручником  І.В.Гуменюк. Технологія електродугового зварювання. Параграф 6.14 (скласти конспект)

2 Скласти письмові відповіді на контрольні запитання та завдання (сторінка 101)

Тема уроку: " Балони для стиснених, зріджених, розчинених газів."

Завдання: 1  Опрацювати теоретичний матеріал за підручником  І.В.Гуменюк. Технологія електродугового зварювання. Параграф 9.6 (скласти конспект)

2 Накреслити схему електричного підігрівача газу.

Тема уроку: " Загальні рекомендації з техніки зварювання в захисних газах."

Завдання: 1 Опрацювати теоретичний матеріал за підручником  І.В.Гуменюк. Технологія електродугового зварювання. Параграф 9.9 (скласти конспект)

2 Накреслити схеми газових подушок.

3 Заповнити таблицю " Зварюваність металів при зварюванні вольфрамовим електродом"

Тема уроку: " Техніка зварювання у вуглекислому газі".

Завдання: 1 Опрацювати теоретичний матеріал за підручником  І.В.Гуменюк. Технологія електродугового зварювання. Параграф 9.10 (скласти конспект)

2 У робочому зошиті описати принцип дії напівавтомату, розробленого в Інституті електрозварювання ім. Є. О. Патона.

Тема уроку: " Технологія зварювання вугільним і графітовим електродом."

Завдання: 1Опрацювати теоретичний матеріал за підручником  І.В.Гуменюк. Технологія електродугового зварювання. Параграф 9.11 (скласти конспект)

2 У робочому зошиті накреслити приклади застосування зварювання без присаджувального матеріалу.

3 Підібрати режими зварювання вугільними та графітовими електродами.


                Група     № 38

Предмет: " Виконання ручного дугового зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання простих і середньої складності деталей, вузлів та конструкцій".

Тема уроку:" Киснево-дугове різання деталей різної складності з кольорових металів в різних положеннях."

Завдання 1 Опрацювати теоретичний матеріал. Зробити нотатки.

2 Переглянути інформацію за посиланням: https://blox.com.ua/duhove-rizannia-metalu-sut-protsesu-ta-joho-perevahy.html
Дистанційне навчання. Завдання на 24 лютого 2023 року.

                             Група  № 22 Предмет:   Виконання ручного дугового зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання простих...