пʼятниця, 30 жовтня 2020 р.

Дистанційне навчання. Завдання на 2 листопада 2020 року.

 

Дистанційне навчання.   Завдання на  2 листопада 2020 року.

                    Група № 27.           

Предмет : Охорона  праці.

Тема : Поняття про виробничу санітарію та гігієну праці. Фізіологія праці.

Завдання :1. Опрацювати  та законспектувати параграфи  5.1 та 5.4 у підручнику Л.Е. Винокурова . Основи охорони праці.

2.Написати реферат на тему : «Основні гігієнічні особливості праці за професією електрозварник ручного зварювання».

3.Письмово дати відповіді на питання у підручнику сторінка 123.

                    Група № 18.

Предмет : Охорона праці.

Тема : Основи електробезпеки. Промислова електрика. Особливості ураження електричним струмом.

Завдання : 1.Опрацювати параграфи 4.1, 4.2 у підручнику Л.Е. Винокурова. Основи охорони праці.

2. Самостійно законспектувати тему  «Вплив електричного струму на організм людини».

3.Закінчити фрази :  Електробезпека – це…

                                      Електротравма – це…

                                      Промислова електрика – це…

                                      Особливості  електротравматизму  -

                     Група № 17.

Предмет : Охорона праці.       

Тема : Транспортування потерпілого.

Завдання :1.Опрацювати параграф 6.9 у підручнику Л.Е. Винокурова. Основи охорони праці.

2. Письмово дати відповіді на питання :

А) Вибір способу транспортування;

Б) Способи транспортування потерпілого.

                          Група № 17.

Предмет : Читання креслень.

Тема : Читання та виконання робочих креслень з професії.

Завдання : 1.За розглянутою послідовністю (сторінка 350) прочитайте складальне креслення «Клапан» ,сторінка 456. Відповіді на питання складіть письмово. Підручник В.К. Сидоренко. Технічне креслення.

2.Виконайте складальне креслення клапана на аркуші креслярського паперу формат А4.

                       Група № 38.

Предмет : Охорона праці та навколишнього середовища.

Тема : Характерні причини виникнення пожеж. Пожежі та їх наслідки.

Завдання : 1.Опрацювати параграфи 3.1 та 3.2 у підручнику  Н.Й. Дуброва. Безпека життєдіяльності на транспорті.

2.Заповнити таблицю : «Наслідки впливу пожеж на людину та довкілля».

3.Самостійно розглянути питання : «Небезпечні та шкідливі наслідки пожежі».

                        Група № 12.

Предмет : Охорона праці.

Тема : Пожежна безпека під час виробничого навчання та виробничої практики.

Завдання : 1.Опрацювати та законспектувати параграф 3.10 у підручнику Л.Е. Винокурова. Основи охорони праці.

2. Складіть письмові відповіді на питання для тематичної  атестації. У підручнику сторінка 75.

                      Група № 12.

Предмет : Технологія кам’яних робіт.

Тема : Мурування стін полегшених конструкцій.

Завдання : 1.Опрацювати та законспектувати параграф (сторінка182-190) у підручнику А.С. Нікуліна. Кам’яні роботи.

2. Скласти технологічну карту на тему: «Колодязне мурування».

3.Накреслити у зошиті рис. 157, 165, 167, 169.

 

четвер, 29 жовтня 2020 р.

Дистанційне навчання. Завдання на 30 жовтня 2020 року.

 

Дистанційне навчання.     Завдання на   30 жовтня 2020 року.

                       Група № 27.

Предмет : Охорона праці.

Тема : Класифікація виробничих приміщень  з електробезпеки. Колективні та  індивідуальні засоби захисту в електроустановках.

Завдання :1. Опрацювати  та законспектувати параграфи 4.8; 4.9; 4.10 у підручнику Л.Е.Винокурова. Основи охорони праці.

2.Виконати у зошиті рис.25 та 26.

3. Підготувати реферат або створити презентацію на тему : «Правила поведінки під час грози».

                      Група № 17.           

Предмет : Охорона праці.

Тема : Оживлення. Способи штучного дихання. Непрямий масаж серця.

Завдання :1.Опрацювати та законспектувати параграфи 6.7 та6.8 у підручнику Л.Е. Винокурова. Основи охорони праці.

2. Виконати завдання 3 у додатку 6.3  «Порядок проведення первинних реанімаційних дій».

3.Скласти  анаграму (12 слів), які пов’язані з оживленням потерпілого.

                          Група № 17.

Предмет : Читання креслень.

Тема : Читання та виконання робочих креслень з професії.

Завдання :1. За розглянутою послідовністю (сторінка 350) прочитайте креслення деталі «Втулка», сторінка 346. Відповіді на запитання складіть письмово. Підручник В.К. Сидоренко. Технічне креслення.

2.Накресліть робоче креслення деталі  «Втулка» на аркуші  креслярського паперу формат А4.

                Група № 12.

Предмет : Охорона праці.

Тема : Вогнегасильні речовини. Пожежна техніка для захисту об’єктів.

Завдання :1.Опрацювати та законспектувати параграфи 3.8 та 3.9 у підручнику Л.Е. Винокурова . Основи охорони праці.

2.Накреслити схему піно генератора.

3.Виконати рис. 13 у підручнику сторінка 72.

               Група № 12.

Предмет : Будівельне креслення.

Тема : Спряження.

Завдання :1.Опрацювати параграф 3.5 у підручнику В.К. Сидоренко.

2. Складіть письмово відповіді на запитання (сторінка 77).

3.Накресліть зображення (рис 3.41, сторінка 72) на аркуші паперу формат А4.

               Група № 12.

Предмет : Матеріалознавство.

Тема: Сухі розчинові суміші для кладки, їх переваги.

Завдання :1.Опрацювати та законспектувати параграф сторінка 217 у підручнику А.С. Нікуліна. Кам’яні роботи, частина 1.

2.Дати відповіді на тести (сторінка 219).

3.Заповнити  таблицю (сторінка 220).

                 Група № 12.

Предмет : Технологія кам’яних робіт.

Тема : Мурування перегородок з цегли. Мурування рядових перемичок.

Завдання :1.Опрацювати та законспектувати параграфи (сторінки 175-181) у підручнику А.С. Нікуліна, частина 2.

середа, 28 жовтня 2020 р.

Дистанційне навчання. Завдання на 29 жовтня 2020 року.

 

Дистанційне навчання.   Завдання на  29  жовтня 2020 року.

                   Група № 15

Предмет : Охорона праці.

Тема : Зони небезпеки та їх огородження. Світлова та звукова сигналізація. Знаки безпеки.

Завдання : 1. Опрацювати та законспектувати параграфи  2.3; 2.4; 2.6; у підручнику Л.Е. Винокурова. Основи охорони праці.

2. Виконати завдання на встановлення відповідності (завдання 7,8,9 у додатку).

3. Встановити взаємозв’язок між кольором (сигнальні фарбування) та призначенням .  Додаток 2.13 , завдання 2.

                    Група № 17.

Предмет : Охорона праці.

Тема : Надання першої  медичної допомоги при знепритомнінні , шоку, тепловому та сонячному ударах,опіку,обмороженні.

Завдання: 1.Опрацювати параграф 6.6 у підручнику  Л.Е. Винокурова . Основи охорони праці.

2. Підготувати реферат або створити презентацію на тему : «Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом,алкоголем,нікотином».

                       Група № 18.

Предмет : Охорона праці.

Тема : Вогнегасні речовини. Пожежна техніка для захисту об’єктів.

Завдання : 1.Опрацювати та законспектувати параграфи 3.8 та 3.9 у підручнику Л.Е. Винокурова . Основи охорони праці.

2.Накреслити схему  (сторінка 69).

3.Дати відповіді на тести (додаток 3.4, завдання 4).

4.Розгадати анаграму (додаток 3.4, завдання 10).

                       Група № 18.

Предмет : Основи технічного креслення та читання креслень.

Тема : Нанесення розмірів і граничних відхилень. Зображення і позначення різьб.

Завдання : 1.Опрацювати параграфи 9.2; 9.3; 9.5 у підручнику В.К.Сидоренко  . Технічне креслення.

2. Виконати завдання на сторінці 224 (письмово у зошиті).

3.Накреслити рис.9.19.(сторінка 232).

                         Група № 12.

Предмет : Охорона праці.

Тема : Горіння речовини і способи його припинення. Поняття вогнестійкості.

Завдання : 1.Опрацювати параграфи 3.6 та 3.7 у підручнику Л.Е. Винокурова. Основи охорони праці.

2. Термінологічний диктант:

             Вибух – це……

             Спалах – це….

             Пожежна безпека – це…….

             Вогнестійкість – це….

             Пожежа – це….

3.Підготувати реферат на тему: «Порядок дій при виникненні пожежі».

                        Група № 12.

Предмет : Матеріалознавство.

Тема : Види та властивості розчинів.

Завдання :1.Опрацювати та законспектувати параграф (сторінки 208 – 210) у підручнику А.С. Нікуліна , частина 1.

2. Дати відповіді на тести (сторінка 210).

3.Виконати завдання (скласти  дешифратор),використовуючи слова з даної теми.

                         Група № 12.

Предмет : Технологія кам’яних робіт.

Тема : Мурування стін, кутів, прилягань стін з бетонних каменів. Укладання тичкового і ложкового рядів стін з бетонних каменів.

Завдання :1.Опрацювати та законспектувати параграфи (сторінка 165-170) у підручнику А.С. Нікуліна. Кам’яні роботи , частина 2.

2. Скласти технологічну карту   «Мурування стін з керамічних каменів».

3.Дати письмові відповіді на тести (сторінка 167 та 170).

 

вівторок, 27 жовтня 2020 р.

Дистанційне навчання. Завдання на 28 жовтня 2020 року.

 

Дистанційне навчання.   Завдання на  28 жовтня 2020 року.

                    Група № 15.

Предмет : Охорона праці.

Тема : Загальні питання безпеки праці.

Завдання : 1.Опрацювати та законспектувати параграф 2.1 у підручнику Л.Е. Винокурова. Основи охорони праці.

2. Написати реферат на тему : «Вимоги безпеки праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування, які відносяться до професії  «Кухар».

                   Група № 17.

Предмет : Охорона праці.

Тема : Перша медична допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах.

Завдання : 1.Опрацювати параграф  6.4 у підручнику Л.Е. Винокурова. Основи охорони праці.

2. Письмово дати відповіді на питання : а) як надати першу допомогу при запорошенні очей?

б ) що потрібно робити до приходу лікаря при пораненнях, вивихах, переломах?.

3. Самостійно знайти відповідь на питання : точки для зупинки кровотечі.

                 Група № 17.

Предмет : Читання креслень.

Тема : Умовні позначення деталей та механізмів на кінематичних схемах. Порядок читання кінематичних схем.

Завдання : 1.Опрацювати параграф 8.2 у підручнику П.П. Волошкевич. Технічне креслення та комп’ютерна графіка.

2. Заповнити таблицю 18 (сторінка  132 ).

3. Накреслити принципову кінематичну схему коробки передач токарного верстата  (сторінка 131) та прочитати її.

                  Група № 18.

Предмет : Охорона праці.

Тема : Горіння речовини і способи його припинення. Поняття вогнестійкості.

Завдання : 1.опрацювати та законспектувати параграфи 3.6 та 3.7 у підручнику Л.Е. Винокурова. Основи охорони праці.

2. Скласти кластер «відома інформація» . Тема : «Горіння речовини і способи його припинення».

3.Самостійно знайти відповідь на питання : порядок дій при виникненні пожежі.

              Група № 18.

Предмет : Основи технічного креслення та читання креслень.

Тема : Деталь та її елементи. Зміст робочих креслень деталей. Відомості, необхідні для виконання та читання креслень деталей.

Завдання :1.Опрацювати розділ 8 (параграфи 8.1 та 8.2) у підручнику  В.К. Сидоренко . Технічне креслення.

2. Виконати завдання на сторінці 204, рис. 8.2.

3. Накреслити рис.9.11 (сторінка 221).

             Група № 12.

Предмет : Технологія кам’яних робіт.

Тема : Мурування тичкового ряду забутки стіни, тичкового, ложкового рядів внутрішньої версти з керамічного каменю. Бетонні камені й дрібні блоки.

Завдання : 1.Опрацювати параграф (сторінка 152-155) та скласти технологічну карту.

2. Дати відповіді на тести (сторінка 156).

3. Опрацювати параграф (сторінка 158) та накреслити рис. 141.

Дистанційне навчання. Завдання на 24 лютого 2023 року.

                             Група  № 22 Предмет:   Виконання ручного дугового зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання простих...