пʼятниця, 13 листопада 2020 р.

Дистанційне навчання. Завдання на 13 листопада 2020 року.

 

Дистанційне навчання.   Завдання на   13 листопада 2020 року.

            Група № 15.

Предмет : Охорона праці.

Тема : Поводження у надзвичайних ситуаціях. План евакуації з приміщень у разі аварії.

Завдання : 1. Опрацювати параграф 2.11 за підручником Н.Й. Дуброва. Безпека життєдіяльності .

2. Скласти та заповнити таблицю «Класифікація надзвичайних ситуацій (Н С).

3.Скласти письмові відповіді на питання : 1.Евакуаційні заходи. 2.План евакуації з приміщень у разі аварії.

            Група № 17.

Предмет : Читання креслень.

Тема : Лабораторно – практична робота  № 2. «Виконання та читання робочих креслень деталей».

Завдання : 1.Накреслити робоче креслення деталі  «Вал» на аркуші паперу формат А4. (рис. 11.12, сторінка 288). Підручник В.К. Сидоренко. Технічне креслення.

2.Скласти письмові відповіді на запитання до креслення на рис. 11.14,а, сторінка  289.

3. Оформити роботу.

            Група № 12.

Предмет : Матеріалознавство.

Тема : Властивості розчинних сумішей, затверділих розчинів. Матеріали для будівельних розчинів.

Завдання : 1. Опрацювати параграфи 2.3.2 та 2.3.3 за підручником А.С. Нікуліна. Кам’яні роботи. Частина перша, сторінки  211-215.

2.Скласти таблицю «Властивості розчинних сумішей», накреслити рис. 68.

3.Повторити матеріал за допомогою опорного конспекту, сторінка 215.

4.Дати письмові відповіді на тести (сторінки 212 та  214).

            Група № 12.

Предмет : Технологія кам’яних робіт.

Тема : Улаштування горизонтальної та вертикальної  гідроізоляції.

Завдання :1. Опрацювати параграфи 7.2.7 та 7.2.8 за підручником  А.С. Нікуліна. Кам’яні роботи. Частина друга.

2.Описати технологію процесу й організації праці даного виду робіт.

3. Виконайте тестове завдання (сторінки 260 та 264).

середа, 11 листопада 2020 р.

Дистанційне навчання. Завдання на 12 листопада 2020 року.

 

Дистанційне навчання.  Завдання на  12 листопада 2020 року.

            Група № 18.

Предмет : Охорона праці.

Тема : Поняття про виробничу санітарію та гігієну праці. Шкідливі виробничі фактори ,їх вплив на організм людини.

Завдання: 1.Опрацювати параграфи 5.1 та 5.2 за підручником Н.Й. Дуброва. Безпека життєдіяльності на транспорті.

2.Скласти та заповнити таблицю «Вплив на організм людини небезпечних та шкідливих факторів».

3. Складіть письмові відповіді на питання : «Шум. Характеристика. Засоби захисту»

      «Вібрація. Параметри та види. Засоби та заходи віброзахисту»

      «Електромагнітне випромінювання. Засоби індивідуального захисту»

            Група № 18.

Предмет : Основи технічного креслення та читання креслень.

Тема: Загальні відомості про схеми. Призначення схем. Різновиди схем. Загальні вимоги до виконання схем.

Завдання: 1. Опрацювати розділ 8 за підручником  П.П. Волошкевич . Технічне креслення та комп’ютерна графіка.

2. Накреслити схему електричну принципову підсилювача та заповнити таблицю , сторінка 130,рис.226.

            Група № 12.

Предмет : Матеріалознавство.

Тема : Види та властивості розчинів. Види і класифікація розчинів.

Завдання : 1.Опрацювати параграф на сторінці 208 у підручнику А.С. Нікуліна. Кам’яні роботи. Частина перша.

2.Скласти термінологічний словник за темою.

3.Оберіть правильний варіант відповіді (тест ,сторінка 210).

            Група № 12.

Предмет : Технологія кам’яних робіт.

Тема : Види і призначення гідроізоляції. Інструменти і пристосування для улаштування гідроізоляції.

Завдання : 1.Опрацювати параграфи (сторінки 246 – 251) за підручником  А.С. Нікуліна. Кам’яні роботи. Частина друга.

2.Письмово виконати завдання (сторінки  248 та 252).

3.Виконати завдання 8 : складіть таблицю  « взаємозв’язок  між інструментом та його призначенням».

вівторок, 10 листопада 2020 р.

Дистанційне навчання. Завдання на 11 листопада 2020 року.

Дистанційне навчання.  Завдання на 11 листопада 2020 року.

            Група № 12.

Предмет : Будівельне креслення.

Тема : Лабораторно-практична робота № 7.

Завдання : 1.Побудувати три проекції конуса та циліндра. Визначити відсутні проекції точок А,В,С, що належать поверхням конуса та циліндра, якщо задані горизонтальна проекція точки А, фронтальна – точки В і профільна – точки С. Діаметр основи конуса і циліндра – 50 мм, а висота – 65 мм.

2.Креспення оформити на аркуші креслярського паперу формат А4.

             Група № 17.

Предмет : Читання креслень.

Тема : Загальні відомості про ескізи деталей. Послідовність виконання ескізів.

Завдання : 1. Опрацювати розділ 10 за підручником В.К. Сидоренко. Технічне креслення.

2.Скласти письмові відповіді на запитання (сторінка 268).

3. Накреслити послідовність виконання ескізу деталі «Корпус».

4. Виконайте ескіз одного з предметів за його наочним зображенням (рис. 10.10).

            Група № 18.

Предмет : Основи технічного креслення та читання креслень.

Тема : Лабораторно – практична робота № 9.

Завдання : 1.Виконайте креслення виробів (зображення для завдання 12.12, сторінка 367).

2. Нанесіть номери позицій на зображення складових частин виробу, рис. 12 13.

3. Складіть специфікацію виробу за його складальним кресленням (рис. 12.14) і переліком його складових частин.

            Група № 18.

Предмет : Охорона праці.

Тема : Вимоги безпеки при виконанні робіт з використанням електроінструменту. Захист транспорту,будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Завдання : 1. Опрацювати параграфи  4.15 та 4.17 за підручником  Н.Й. Дуброва. Безпека життєдіяльності на транспорті.

2.Складіть письмову відповідь на питання : «Що необхідно перевірити перед початком роботи з електроінструментом?».

3.Написати реферат або створити презентацію на тему : «Правила поведінки під час грози».

 

Дистанційне навчання . Завдання на 10 листопада 2020 року.

Дистанційне навчання.  Завдання на 10 листопада  2020 року.

                   Група № 15.

Предмет : Охорона праці.

Тема : Фізіологічна та психологічна основи трудового процесу. Психологія безпеки праці.

Завдання : 1.Опрацювати параграфи 2.8 та 2.9 за підручником  Н.Й. Дуброва. Безпека життєдіяльності.

2.Закінчити фрази : Рефлекс – це…

                                     Безумовні рефлекси – це…

                                       Умовні рефлекси – це…

                                        Поведінка за навичками – це…

3. Законспектувати тему : «Психологія безпеки праці».

                         Група № 18.

Предмет : Охорона праці.

Тема : Система заходів та засобів безпечної експлуатації електроустановок.

Завдання : 1. Опрацювати параграф 4.12 за підручником  Н.Й. Дуброва. Безпека життєдіяльності на транспорті.

2.Накреслити схему : «Засоби та заходи безпечної експлуатації електроустановок».

3. Заповнити таблиці  4.5 та 4.6 , сторінки 217 та 218.

4.Скласти письмову відповідь на питання : «Загальні правила користування засобами захисту».

                    Група № 17.

Предмет : Читання креслень.

Тема : Відомості, необхідні для виконання та читання креслень деталей.

Завдання :1.Опрацювати розділ 9 за підручником  В.К. Сидоренко . Технічне креслення.

2.Виконати завдання на сторінці 331 у робочому зошиті.

3.Виконати робоче креслення деталі  «Пружина» на аркуші креслярського паперу формат А4.

                     Група № 27.

Предмет : Основи технічного креслення.

Тема : Читання та виконання схем.

Завдання : 1.Опрацювати розділ 8 за підручником  П.П. Волошкевич. Технічне креслення та комп’ютерна графіка.

2.Накреслити гідравлічну принципову схему системи охолодження деталі, яку  обробляють на токарному станку (рис. 231) та прочитати її.

3. Дати письмову відповідь на питання : «Загальні вимоги до виконання схем».

                     Група № 12.

Предмет : Охорона праці.

Тема : Поняття про виробничу санітарію та гігієну праці. Шкідливі виробничі фактори та засоби захисту від них.

Завдання : 1. Опрацювати параграфи 5.1 та 5.2 за підручником  Л.Е. Винокурова. Основи охорони праці.

2.Заповнити таблицю 1, сторінка 102 «види шкідливих факторів».

3.Дати відповіді на тести , сторінка 66, варіант 2 (В.І. Кошман . Збірник тестів з охорони праці).

                      Група № 12.

Предмет : Будівельне креслення.

Тема : Лабораторно – практична робота № 6.

Завдання : 1.Побудувати три проекції шестигранної піраміди та призми, визначити проекції відсутніх точок А,В,С, що належать поверхням піраміди та призми, якщо задані горизонтальна проекція точки А, фронтальна – точки В, профільна – точки С. Висота піраміди і призми 80 мм, сторона основи піраміди і призми 30 мм.

2.Креслення оформити на аркуші паперу формат А4.

 

субота, 7 листопада 2020 р.

Дистанційне навчання. Завдання на 9 листопада 2020 року.

 

Дистанційне навчання.  Завдання на  9 листопада 2020 року.

                       Група :17.

Предмет : Читання креслень.

Тема : Розрізи та перерізи, правила їх виконання і позначення. Умовності та спрощення на кресленнях деталей.

Завдання : 1.Опрацювати розділ 4 за підручником П.П. Волошкевич. Технічне креслення та комп’ютерна графіка.

2. Накреслити горизонтальний і місцевий розрізи (рис. 75), винесений переріз (рис. 81, а).

3. Скласти письмові відповіді на запитання для контролю (сторінки 39 та 44).

                       Група № 27.

Предмет : Охорона праці.

Тема : Надання першої допомоги при знепритомнінні, шоку, тепловому та сонячних ударах, опіку, обмороженні. Оживлення. Способи штучного дихання.

 Завдання:1.Опрацювати параграфи 6.6 та 6.8 за підручником  Л.Е. Винокурова . Основи охорони праці .

2. Написати реферат  або створити презентацію на тему : «Способи транспортування потерпілого».

3.Скласти письмові відповіді на питання для контролю (сторінка 150).

                       Група № 15.

Предмет : Охорона праці.

Тема : Мікроклімат виробничих приміщень. Вимоги безпеки в навчальних і навчально-виробничих приміщеннях навчального закладу.

Завдання :1. Опрацювати параграфи 2.8 та 2.12 за підручником Л.Е. Винокурова. Основи охорони праці.

2.Накреслити таблицю «симптоми, що реєструються при різній температурі тіла людини».

3.Скласти письмову відповідь на питання: «Робоче місце учня».

                       Група № 12.

Предмет : Охорона праці.

Тема: Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Захист споруд і будівель від блискавки.

Завдання : 1.Опрацювати параграфи 4.10 та 4.12 за підручником Л.Е. Винокурова. Основи охорони праці.

2.Письмово дати відповідь на питання : «Правила поведінки під час грози».

3.Скласти письмові відповіді на питання для тематичної  атестації (сторінка 101).

                       Група № 12.

Предмет : Технологія кам’яних робіт.

Тема : Властивості гідроізоляційних матеріалів. Призначення і види мастик.

Завдання :1.Опрацювати параграфи (сторінки238-244) за підручником А.С. Нікуліна. Кам’яні роботи.

2.Дати відповіді на тести (сторінки 240 та 244).

3.Повторити тему за допомогою опорного конспекту (сторінка 241).

Дистанційне навчання. Завдання на 24 лютого 2023 року.

                             Група  № 22 Предмет:   Виконання ручного дугового зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання простих...