четвер, 24 вересня 2020 р.

Завдання для дистанційного навчання

Група №27

14.09.2020 року

Предмет:  Основи спецтехнології

Тема: «Термічне   різання. Різання металів окисненням»

Завдання: Опрацювати параграф 65,стор 107 та записати у зошит суть  різання  окисненням  та суть різання плавленням.

Підручник І.В.Гуменюк. Обладнання та технології зварювальних робіт

 

Група №27

14.09.2020 року

Предмет:  Охорона праці

Тема: «Роботи з підвищеною небезпекою при зварюванні металів»

Завдання: Виконати  завдання шифрованого диктанту.

    Небезпека – це…

    Безпечні умови  праці-це…

    Підвищена небезпека- це…

Група №27

15.09.2020 року

Предмет: Основи спецтехнології

Тема: «Різання покритими та неплавкими електродами»

Завдання: опрацювати параграф 66 стор108, дати відповідь на питання:

 

На чому ґрунтується ручне дугове  різання покритими електродами та накреслити схему (рис.135) стор 108.

Підручник І.В.Гуменюк. Обладнання та технологія зварювальних робіт

 

 

Група №27

15.09.2020 року

Предмет: Технічне креслення

Тема: «Креслення зварної конструкції»

Завдання:Накреслити креслення зварного зєднання, що має однакові шви, рис13.51, стор.426

Підручник: В.Сидоренко.Технічне креслення

 

Група №27

16.09.2020 року

Предмет: Основи спецтехнології

Тема: «Повітряно-дугове  та киснево-дугове  різання»

Завдання: скласти технологічну карту  повітряно-дугового різання киснево-дугового різання.

 

 

Група №27

16.09.2020 року

Предмет: Охорона праці

Тема: «Засоби захисту зварювальника»

Завдання: Створити презентацію по даній темі.

 

Група №27

17.09.2020 року

Предмет: Основи спецтехнології

Тема: «Дугове різання під флюсом»

Завдання:

1. Опрацювати параграф 21.6 стор 416 підручник І.Гуменюк. Технологія електродугового зварювання.

2. Дати відповіді на запитання стор 424 (1,2,3,8,13).

 

Група №27

18.09.2020 року

Предмет: Основи спецтехнології

Тема: Оцінка  розрізуваності сталей. Тематична атестація.

Завдання:

1. Скласти  таблицю оцінки розрізуваності сталей.

2. Запитання  та завдання  для тематичної атестації.

    У підручнику І.Гуменюк. Технологія електродугового  зварювання дати відповіді  на запитання

     Стор. 424 (4,5,10)

     Стор. 15 (1,5)

     Стор. 18 (1,2,3,10,13,16,19)

 

Група №27

18.09.2020 року

Предмет: Охорона праці

Тема: «Заходи щодо попередження нещасних випадків характерних  для професії»

Завдання:

1. Скласти перелік можливих нещасних випадків при виконанні зварювальних робіт.

 

 

 

середа, 23 вересня 2020 р.

Завдання для дистанційного навчання.

 

Група №17

14.09.2020 року

Предмет: Охорона праці

Тема: Загальні питання  безпеки праці. Зони небезпеки. Сигналізація. Знаки   

           безпеки.

Завдання:

1. Опрацювати параграфи 2.1;2.3;2.4;2.6 за підручником Л.Е. Винокурова, Основи  охорони праці.

2. Виконати завдання  шифрованого диктанту: (письмово, у зошиті)

       Безпека – це…

Безпека праці – це …

Умови праці – це…

Небезпечна зона – це…

Звукова сигналізація – це …

Знаки безпеки можуть  бути:…

Група №17

16.09.2020 року

Предмет : Охорона праці

Тема: Засоби індивідуального захисту. Мікроклімат виробничих приміщень

Завдання:

1. Опрацювати  параграф 2.7 та 2.8 у підручнику  Л.Е.Винокурова Основи охорони праці.

2. Створити презентацію  «Засоби захисту від шкідливих та небезпечних виробничих факторів».

Група №17

15.09.2020 року

Предмет: Читання креслень

Тема: «Послідовність читання  простих  робочих креслень»

Завдання:

1. Опрацювати параграф 7.1 у навчальному  посібнику П.П.Волошкевич,           Технічне креслення та комп’ютерна графіка.

2. Скласти  схему  послідовності читання креслення.

Група №17

16.09.2020 року

Предмет: Читання креслень.

Тема: «Аналіз контурів плоских технічних деталей. Геометричні побудови».

Завдання: Виконати вправи:

1. Поділ відрізка довжиною 15 см  на 4 рівні частини.

2. Поділ кола радіусом 25 мм на 8 рівних частин.

Група №17

17.09.2020 року

Предмет: Охорона праці

Тема: «Фізіологічна  та психологічна основи трудового процесу».

Завдання: Самостійно знайти відповідь на питання: безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці, законспектувати.

Група №17

17.09.2020 року

Предмет: Охорона праці

Тема: Психофізичні фактори умов праці.

Завдання: Дати письмові відповіді на запитання: Як впливають на безпеку праці промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного  розвантаження.

Група №17

17.09.2020 року

Предмет: Читання креслень.

Тема: «Спряження. Похил та конусність.

Завдання: У робочому зошиті накресліть будь-яку деталь з рис.40 (а-л), виконавши необхідне спряження (навчальний посібник П.П.Волошкевич  Технічне креслення та комп’ютерна графіка).

вівторок, 22 вересня 2020 р.

Завдання для дистанційного навчання


Група №12

14.09.2020 року

Предмет: Технологія  кам’яних робіт

Тема: « Види й експлуатація інструментів та інвентарю муляра»

Завдання:

 1. Опрацювати  параграф (сторінка 257-262) за підручником Кам’яні роботи,    

     А.С. Нікуліна. Частина 1.

2.  Основні поняття записати  у зошит (перелічити назви інструментів та інвентарю)

3. Виконати тестові завдання (стор. 262-263)

4. Заповнити  таблицю (стор.263)

 

Група №12

15.09.2020 року

 

Предмет:Технологія кам’яних робіт

Тема: «Кладка внутрішньої версти, забутки, цегляних стовпчиків під лаги 

            підлоги.

            Розстилання  розчинової суміші».

Завдання 1:

      А) опрацювати  параграф (стор. 264-267) за підручником Кам’яні роботи А.С.Нікуліна, частина 1.

      Б) записати у зошит  коротко конспект.

      В) накреслити рис. 107.

      Г) виконати  тестові  завдання (стор. 268)

Завдання 2:

А) опрацювати параграф (стор.270-273) за підручником Кам’яні роботи

 А.С. Нікуліна; частина 1.

Б) Скласти технологічну карту «Прийоми укладання цегли»

В) виконати тестові  завдання (стор. 273)

Група №12

15.09.2020 року

Предмет: Будівельне креслення

Тема: «Зміст  курсу  і його  завдання»

Завдання:

        1. Виконати у зошиті тестові  завдання (стор. 67)  за підручником Кам’яні роботи А.С. Нікуліна; частина 1.

     2. Створити презентацію «Історія  розвитку  технічної графіки»

 

Група №12

17.09.2020 року

Предмет: Матеріалознавство

Тема: «Класифікація будівельних матеріалів»

Завдання:

      1. Опрацювати параграф (стор. 151-153) у підручнику А.С. Нікуліна, Кам’яні роботи; частина 1.

  2. У зошиті  письмово дати відповідь на запитання: Класифікація будівельних матеріалів за призначенням і технологічною ознакою.

   3. Дати відповіді на тест (1,2,3,4,5,6) сторінка 155.

Група №12

18.09.2020 року

Предмет: Матеріалознавство

Тема: «Загальні відомості про основні властивості будівельних матеріалів і

             виробів»

Завдання1:

   А) Опрацювати параграф ( стор.156-160) за підручником А.С. Нікуліна Камяні роботи; частина 1.

2. Законспектувати властивості, які належать  до фізичних (стор.156)

3. Дати відповіді  на тестові  завдання (стор. 160-161)

Завдання 2

А) опрацювати  параграф (стор. 164-167)

Б) записати у зошиті  назви механічних  властивостей

В) накреслити схему визначення межі міцності матеріалу (стор.165, малюнок 62)

Г) дати  відповіді на тестові  завдання (стор.167)

 

 

Група №12

18.09.2020 року

Предмет: Технологія   кам’яних робіт

Тема:  Вимоги  до якості  мурування. Безпечні прийоми цегляного  мурування.

Завдання 1:

А) Опрацювати параграф (стор 50-53)  у підручнику  А.С. Нікуліна, Кам’яні роботи; частина 1І.

Б) Накреслити у зошиті  таблицю 7 (стор.51)

В) виконати тестові завдання (стор.53-54)

Г)Заповніть  таблицю (стор.54)

Фактичний розмір відхилень:

-цегляної стіни -17 мм

-кута -15 мм

-стовпа-10 мм

Завдання 2

А) Опрацювати параграф (стор 38-40) у підручнику А.С. Нікуліна, Кам’яні роботи; частина 1І.

Б) дати письмові відповіді на  запитання:

- що входить до обов’язків  муляра до початку робіт

-правила безпеки праці муляра  у процесі  мурування і при завершенні робіт

В)Дайте відповіді  на тестові завдання (стор.41)

 

Група №18

16.09.2020 року

Предмет: Охорона праці

Тема: «Органи управління  охорони праці в Україні. Державний  нагляд і контроль за охороною праці».

Завдання:

1. Опрацювати параграф 1.12 (стор 22-23)  у підручнику Л.Винокурова «Основи охорони праці»

2. Самостійно  знайти відповідь  на запитання:  Повноваження Державного Комітету України з нагляду  за охороною праці (Держнаглядохоронпраці) та  записати у зошит.

 

 

 

 

 

Група №18

17.09.2020 року

Предмет: Охорона праці

Тема: Інструктажі  з безпеки праці

Завдання:

1. Опрацювати  параграф 114 (сторінка 24-28)  у підручнику Л.Винокурова «Основи охорони праці»

2. Письмово закінчити речення:

1. Закон України «Про охорону праці» вимагає…

2. Навчання  та інструктажі проводяться…

3. За характером і часом…

4. Проведення первинного…

Група №18

18.09.2020 року

 

Предмет: Основи технічного креслення та читання креслень

Тема: Лабораторно-практична робота №1

Завдання: «Виконати  робоче креслення плоскої деталі, нанести  розміри  та прочитати його (креслення виконати у  зошиті, користуючись  лінійкою  та олівцем).

Підручник  В.К.Сидоренко. Технічне креслення, стор. 33, рис.2.9 (два)

 

 

Дистанційне навчання. Завдання на 24 лютого 2023 року.

                             Група  № 22 Предмет:   Виконання ручного дугового зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання простих...