середа, 31 березня 2021 р.

Дистанційне навчання. Завдання на 01 квітня 2021 року.

                 Група № 12

Предмет : Будівельне креслення.

Тема : Читання креслення монтажу фундаменту, стін підвалу, стін із крупних боків та панелей.

Завдання :1.Накреслити на аркуші креслярського паперу формат А4 план збірних фундаментів.Практичний посібник А.А.Якубович. Завдання по кресленню для будівельників, сторінка 134.

2.Виконати у робочому зошиті завдання 192.

                   Група № 12

Предмет : Технологія кам'яних робіт.

Тема : Технологія влаштування стиків між елементами збірних огороджувальних конструкцій.

Завдання :1.Опрацювати тему за підручником Є.К.Карапузов. Матеріали і технології в сучасному будівництві, параграф 10.2 та скласти конспект.

2.Виконати рис. 10.6, сторінка 147.

                    Група № 12

Предмет : Технологія кам'яних робіт.

Тема : Технологія виконання робіт із застосуванням гідроізоляційних матеріалів CERESIT.

Завдання : 1.Опрацювати тему за підручником Є.К. Карапузов. Матеріали і технології в сучасному будівництві, параграфи 26.3, 26.4, 26.8 .

2.Скласти технологічну послідовність виконання робіт.

                   Група № 28

Предмет : Виконання ручного дугового зварювання, наплавлення та повітряно- дугового різання простих деталей, вузлів та конструкцій.

Тема : Дроти для зварювання алюмінію та його сплавів. Дріт для зварювання міді та її сплавів.

Завдання :1. Опрацювати тему за підручником І.В. Гуменюк. Технологія електродугового зварювання, параграфи 6.3.1 та 6.3.2.

2. Скласти конспект.

                  Група № 28

Предмет : Виконання ручного дугового зварювання, наплавлення та повітряно- дугового різання простих деталей, вузлів та конструкцій.

Тема : Дріт для зварювання титану та його сплавів. Дріт для зварювання нікелю, свинцю, цинку, срібла та магнієвих сплавів. 

Завдання :1. Опрацювати тему за підручником І.В. Гуменюк. Технологія електродугового зварювання, параграфи 6.3.3 та 6.3.4.

2. Скласти конспект.

3.Скласти письмові відповіді на контрольні запитання та завдання (сторінка 71).

 

                   

вівторок, 30 березня 2021 р.

Дистанційне навчання. Завдання на 31 березня 2021 року.

                  Група № 12

Предмет: Будівельне креслення.

Тема: Розгортки стін із вентиляційними каналами.

Завдання: 1.Накреслити фрагмент розгортки стіни із вентиляційними каналами (сторінка 202).

2.Виконати письмове завдання 249. Практичний посібник А.А. Якубович. Завдання по кресленню для будівельників.

                  Група № 12

Предмет: Технологія кам'яних робіт.

Тема: Технологія улаштування горизонтальної гідроізоляції.

Завдання: 1. Опрацювати тему за підручником А.С. Нікуліна.Кам'яні роботи, параграф 7.2.7, скласти конспект.

2. Виконати тестові завдання (сторінка 260).

                   Група № 12

Предмет: Технологія кам'яних робіт.

Тема: Технологія улаштування вертикальної гідроізоляції.

Завдання: 1. Опрацювати тему за підручником А.С. Нікуліна. Кам'яні роботи, параграф 7.2.8,скласти конспект.

2.Виконати тестові завдання (сторінка 264).

                  Група № 28

Предмет: Виконання ручного дугового зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання простих деталей, вузлів та конструкцій.

Тема: Зварювальні матеріали, що застосовуються в технологічному процесі.  Сталевий зварювальний дріт.

Завдання: 1.Опрацювати тему за підручником І.В. Гуменюк. Технологія електродугового зварювання, параграфи 6.1 та 6.2.1.

2.Заповнити таблицю 6.1 та скласти письмові відповіді на запитання: * для чого призначений сталевий зварювальний дріт?  *яке умовне позначення зварювального дроту?

                   Група № 28

Педмет: Виконання ручного дугового зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання простих деталей, вузлів та конструкцій.

Тема: Самозахисний дріт. Дроти й прутки для зварювання й наплавлення чавуну.

 Завдання: 1.Опрацювати тему за підручником І.В. Гуменюк. Технологія електродугового зварювання, параграфи 6.2.2 та 6.2.3 та скласти конспект.

2.Скласти письмові відповіді на контрольні запитання та завдання (сторінка 68).

понеділок, 29 березня 2021 р.

Поурочно-тематичний план. Група №28.

 

ГРУПА №28

 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ 

Виконання ручного дугового зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання простих деталей, вузлів та конструкцій.


Урок №1

Тема: Виявлення та усунення несправності устаткування.

Правила ОП в металургійній промисловості. Розділ 6. (конспект)

 

Урок №2

Тема: Перевірка наявності стану огороджень, захисних блокувань, сигналізації.

Правила ОП в металургійній промисловості. Розділ 7. (конспект) 
                 
                                               Урок №3
Тема: Робота контрольно-вимірювальних приладів та заземлення.
Правила ОП під час зварювання металів (конспект)
.
                                                Урок № 4
Тема: Перевірка наявності та стану засобів пожежогасіння. 
Правила ОП під час зварювання металів (конспект).
 
                                               Урок № 5
Тема : Перевірка спраності освітлення та вентиляційних установок.
Правила ОП в металургійній промисловості (конспект, розділ 6).
 
                                               У рок № 6 
Тема:Порядок заповнення журналу передачі та прийому зміни.
Зразок заповнення журналу.
 
                                                Урок № 7
Тема: Урок перевірки та контролю знань.
Скласти письмові відповіді на контрольні запитання та завдання : порядок приймання й здавання зміни при виконанні ручного дугового зварювання.
 
                                               Урок № 8,9
Тема: Порядок підготовки зварювального обладнання, інструментів та пристроїв до виконання роботи.
О. Левченко. Охорона праці у зварювальному виробництві (правила експлуатації електрозварювального устаткування, конспект). 
 
                                               Урок№ 10 
Тема: Зварювальні матеріали, що застосовуються у технологічному процесі.
Параграф 6.1 (Л1) Короткий конспект.
 
                                               Урок№ 11
Тема: Сталевий зварювальний дріт.
Параграф 6.2.1 (Л1) Короткий конспект. 
 
                                               Урок № 12
Тема: Самозахисний дріт.
Параграф 6.2.2. (Л1) Короткий конспект.
 
                                               Урок № 13
Тема: Дроти й прутки для зварювання й наплавлення чавуну.
Параграф 6.2.3.(Л1) Короткий конспект.
 
                                                Урок № 14
Тема: Дроти для зварювання алюмінію та його сплавів.
Параграф 6.3.1.(Л1) Короткий конспект.
 
                                                Урок № 15
Тема: Дріт для зварювання міді та її сплавів.
Параграф 6.3.2.(Л1) Короткий конспект.
 
                                                 Урок № 16
Тема: Дріт для зварювання титану та його сплавів.
Параграф 6.3.3.(Л1) короткий конспект. 
 
                                               Урок№ 17
Тема: Дріт для зварювання нікелю, свинцю, цинку, срібла та його магнітних сплавів.
Параграф 6.3.4.(Л1).Короткий конспект.
 
                                               Урок № 18
 
Тема: Урок контролю та перевірки знань.
 
Скласти письмові відповіді на контрольні запитання та завдання (Л1), сторінка 71.
 
                                              Урок №19
 
Тема: Загальні правила експлуатації матеріалів для наплавлення.
 
Самостійно опрацювати (Інтернет-ресурс), нотатки.
 
                                            Урок №20
 
Тема: Самозахисний порошковий дріт для наплавлення.
 
Параграф 6.4.3.(Л1). Короткий конспект.


Урок № 21

Тема: Дріт для наплавлення.

§ 6.4.1. (Л1) Короткий конспект.

Урок № 22

Тема: Порошковий дріт для наплавлення під флюсом. 

§ 6.4.2. (Л1) Короткий конспект.
 

 Урок № 23

Тема: Електродні стрічки для наплавлення. Порошкові електродні стрічки для наплавлення.

§§ 6.4.4., 6.4.5. (Л1) Короткий конспект. 

Урок № 24

Тема: Спечені електродні стрічки для наплавлення.

§ 6.4.6. (Л1) Короткий конспект.

Урок № 25

Тема: Гранульовані порошки для наплавлення.

§ 6.4.7. (Л1) Короткий конспект.

Урок № 26

Тема: Литі твердосплавні прутки для наплавлення.

§ 6.4.8. (Л1) Короткий конспект.

Урок № 27

Тема: Чавунні прутки для наплавлення.

§ 6.4.9. (Л1) Короткий конспект.

Контрольні запитання і завдання - надати письмові відповіді.

Урок № 28

Тема: Порошковий дріт і стрічка.

§ 6.5. (Л1)  Короткий конспект.

 Урок № 29

Тема: Порошкоподібні зварювальні матеріали.

§ 6.5.1. (Л1) Короткий конспект. 

Контрольні запитання і завдання - надати письмові відповіді.

Урок № 30

Тема: Перевірка знань.

Дати письмові відповіді на запитання:

1. Що таке порошковий дріт?

2. Якого перерізу випускають порошкові дроти?

3. Вказати марки дротів для наплавлення ковальського інструменту, корозії поверхонь, гальмівних шківів, опорних роликів, колінчастих валів.  

Урок № 31

Тема: Загальні відомості про покриті електроди для ручного дугового зварювання, наплавлення та різання.

§ 6.6. (Л1) Короткий конспект.

Контрольні запитання і завдання - надати письмові відповіді.

Урок № 32

Тема: Класифікація та умовні позначення покритих електродів.

§ 6.7. (Л1) Короткий конспект

Контрольні запитання і завдання - надати письмові відповіді.

Урок № 33

Тема: Призначення покритих електродів.

§ 6.8. (Л1)

Контрольні запитання і завдання - надати письмові відповіді.

Урок № 34

Тема: Матеріали для зварювання чавуну.

§ 6.9. (Л1)

Контрольні запитання і завдання - надати письмові відповіді.

Урок № 35

Тема: Матеріали для зварювання міді та її сплавів.

§ 6.10. (Л1)

Контрольні запитання і завдання - надати письмові відповіді.

Урок № 36

Тема: Матеріали для зварювання алюмінію та його сплавів.

§ 6.11. (Л1)

Контрольні запитання і завдання - надати письмові відповіді.

Урок № 37

Тема: Умови зберігання і підготовка до зварювання покритих електродів.

§ 6.12. (Л1) Короткий конспект

Урок № 38

Тема: Захисна оболонка покриття зварювальних електродів.

§ 6.12.1. (Л1)

Контрольні запитання і завдання - надати письмові відповіді.

Урок № 39

Тема: Перевірка знань.

Письмові відповіді на запитання:

1.Назвіть марки дротів і прутків для зварювання чорних і кольорових металів.

2. Що таке порошкові дроти і якого перерізу їх випускають?

3. Для чого використовують просушування електродів?

Урок № 40

Тема: Призначення та марки неплавких електродів. 

§ 6.13. (Л1) Короткий конспект.

Урок № 41

Тема: Підготовка вольфрамових електродів до зварювання.

§ 6.13.1. (Л1)

Контрольні запитання і завдання.

Урок № 42

Тема: Захисні гази та їх суміші.

§ 6.14. (Л1)

Контрольні запитання і завдання

Урок № 43

Тема: Зварювальні флюси.

§ 6.15. (Л1)

Контрольні запитання і завдання

Урок № 44

Тема: Екзотермічні матеріали для паяння, зварювання та різання.

§ 6.16. (Л1)

Контрольні запитання і завдання

Урок № 45

Тема: Підкладні матеріали.

§ 6.16. (Л1)

Контрольні запитання і завдання.

Урок № 46

Тема: Правила експлуатації та раціональне  використання зварювальних матеріалів. 

О. Г. Левченко ОХОРОНА ПРАЦІ У ЗВАРЮВАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ - розділ 4.5.

Урок № 47

Тема: Перевірка знань.

Письмові відповіді на запитання:

1. Вказати марки неплавких електродів.

2. Область застосування вольфрамових електродів.

3. Призначення флюсів.

Урок № 48

Тема: Тематична атестація.

 Письмові відповіді на запитання:

1. Порядок підготовки зварювального обладнання, інструментів та пристроїв до виконання роботи.

2. Охарактерізувати сталевий зварювальний дріт.

3. Охарактерізувати самозахисний порошковий дріт для наплавлення.

4. Охарактерізувати матеріали для зварювання чавуну. 

Урок № 49

Тема: Підготовка та складання деталей для зварювання.

§ 7.1. (Л1)

Контрольні запитання і завдання (1 - 3).

Урок № 50

Тема: Способи і основні прийоми прихвачування.

§ 7.1. (Л1)

Контрольні запитання і завдання (4 - 5).

Урок № 51

Тема: Основні типи зварних з'єднань (ГОСТ 5264 - 80) 

§ 7.2. (Л1)

Контрольні запитання і завдання

Урок № 52

Тема: Режими ручного дугового зварювання покритими електродами.

§ 7.3. (Л1)

Контрольні запитання і завдання

Урок № 53

Тема: Вплив показників режимів зварювання на розміри та форму шва.

§ 7.4. (Л1)

Контрольні запитання і завдання

Урок № 54

Тема: Запалювання дуги і техніка маніпулювання електродами.

§ 7.5. (Л1)

Контрольні запитання і завданн

Урок № 55

Тема: Зварювання стикових швів у нижньому положенні.

§ 7.6. (Л1)

Контрольні запитання і завдання

Урок № 56

Тема: Зварювання кутових швів.

§ 7.7. (Л1)

Контрольні запитання і завдання

Урок № 57

Тема: Способи виконання швів перерізом.

§ 7.8. (Л1)

Контрольні запитання і завдання

Урок № 58

Тема: Способи зварювання швів різної довжини.

§ 7.9. (Л1)

Контрольні запитання і завдання

Урок № 59

Тема: Особливості зварювання швів у різних просторових положеннях.

§ 7.10. (Л1)

Контрольні запитання і завдання

Урок № 60

Тема: Перевірка знань.

Контрольні запитання і завдання "Ручне дугове зварювання покритими електродами" стор.117 (Л2)

Урок № 61

Тема: Загальні відомості про сталі.

§ 14.1. (Л1) - конспект.

Урок № 62

Тема: Класифікація сталей.

§ 14.1. (Л1) - конспект.

Урок № 63

Тема: Вплив основних елементів на зварюваність сталей.

§ 14.3. (Л1) - конспект.

Урок № 64

Тема: Чавуни. Особливості їх зварювання.

§ 15.1., 15.2. (Л1) - конспект.

Урок № 65

Тема:Перевірка знань.

 Контрольні запитання і завдання с. 278, 291 (1 - 3) - письмові відповіді.

Урок № 66

Тема: Класифікація способів зварювання в захисних газах.

§ 9.1. (Л1), § 36. (Л2) - конспект.

Урок № 67

Тема: Схеми зварювання в середовищі захисних газів.

§ 9.2. (Л1) - конспект.

Урок № 68

Тема: Підготовка кромок та їх складання під зварювання, шви зварних з'єднань.

§ 9.3. (Л1) - конспект.

Урок № 69

Тема: Будова пальників для зварювання неплавким електродом в захисному газі.

https://jasic.ua/ua/news/konstrukciya-tig-gorelki-41

https://xreferat.com/76/790-1-zvaryuvannya-neplavkim-elektrodom-v-zahisnomu-gaz.html - конспект. 

Урок № 70

Тема: Способи регулювання електричної дуги.

§ 9.4. (Л1)- конспект.

Урок № 71

Тема: Захисні гази, їх характеристики, марки, сорти.

http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/mod/resource/view.

php?id=38362 – конспект;  § 39. (Л2)– конспект.

Урок № 72

Тема: Балони для стиснених, зріджених і розчинених газів.

§ 9.6. (Л1); § 42. (Л2) - конспект.
Балони для стиснених, зріджених та розчинених газів

www.osvitaua.com › 2015/02 

Кольорове маркування балонів і написи на них - конспект.

https://buklib.net/books/35209/ 

Інструкція з охорони праці під час ексклуатації балонів - переглянути. 

http://donetsk.medprof.org.ua/fileadmin/user_upload/donetsk/donetsk_documents/%D0%86%D0%9D%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%A6%D0%86%D0%AF_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2.pdf

Урок № 73

Тема: Загальні рекомендації з техніки зварювання в захисних газах.

§ 9.9. (Л1); § 37. (Л2) - конспект.

Урок № 74

Тема: Техніка зварювання у вуглекислому газі.

§ 9.10. (Л1); § 43. (Л2) - конспект. 

Урок № 75

Тема: Технологія зварювання вугільним і графітовим електродом.

§ 9.11. (Л1), § 47. (Л2) - конспект.

Урок № 76

Тема: Зварювання конструкційних сталей в суміші захисних газів на основі аргону.

§ 9.12. (Л1) - конспект.

Урок № 77

Тема: Зварювання порошковим дротом.

§ 9.13. (Л1), § 45. (Л2) - конспект.

Урок № 78

Тема: Зварювання самозахисним дротом.

§ 9.14. (Л1), § 45. (Л2) - конспект. 

Урок № 79

Тема: Правила забезпечення захисту під час зварювання в захисному газі.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0063-13#Text -

IІІ. Вимоги безпеки під час виконання електрозварювальних робіт (п.п. 3 - 7).

Урок № 80

Тема: Вимоги безпеки під час виконання зварювальних та вогневих робіт.

О. Г. Левченко ОХОРОНА ПРАЦІ У ЗВАРЮВАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ 6.8. Вимоги безпеки при використанні балонів зі зрідженими газами.

http://oppb.com.ua/news/vymogy-pozhezhnoyi-bezpeky-pid-chas-provedennya-zvaryuvalnyh-ta-inshyh-vognevyh-robit

Урок № 81

Тема: Перевірка знань.

Контрольні запитання і завдання. Стор.187

Урок № 82

Тема: Причини напруг і деформацій  та способи їх зменшення.

§ 8.1. (Л1) - конспект. 

Урок № 83

Тема: Термічна обробка при зварюванні.

§ 8.2. (Л1) - конспект.

Урок № 84

Тема: Вібраційна обробка зварних конструкцій.

 § 8.3. (Л1) - конспект. 

Урок № 85

Тема: Забезпечення точності виготовлення зварних конструкцій.

§ 8.4. (Л1) - конспект.

Урок № 86

Тема: Перевірка знань.

Контрольні запитання і завдання. Стор.146.


Урок № 87

Тема: Контрольна робота (Атестація за модуль).

Зварювання в захисних газах і під флюсом. .(Л2) стор. 118 № 1 – 6.

Деформації та напруги при зварюванні.(Л2) стор. 117

Зварювальність матеріалів. .(Л2) стор. 118

Урок № 88

Тема: Загальні відомості про наплавлення.

§ 19.1. (Л1), § 64. (Л2)

https://vpubud.lutsk.ua/news/13-06-35-29-03-2020/

Урок № 89

Тема: Матеріали для наплавлення.

https://vpubud.lutsk.ua/news/13-06-35-29-03-2020/

Урок № 90

Тема: Характеристика покритих електродів для наплавлення.

§ 19.2. (Л1) - конспект.

Урок № 91

Тема: Тверді сплави для наплавлення.

§ 19.2. (Л1) - конспект.

Урок № 92

Тема: Порошкові матеріали для наплавлення.

https://studopedia.com.ua/1_286209_poroshkovI-materIali-dlya-naplavlennya.html


Урок № 93

Тема: Перевірка знань.

Л2. Стор.118 «Наплавлення» - письмові відповіді.

Урок № 94

Тема: Параметри режиму наплавлення.

https://vpubud.lutsk.ua/news/13-06-35-29-03-2020/ - опрацювати і зробити конспект.

Урок № 95

Тема: Технологія наплавлення нелегованих і низьколегованих сталей.

§ 19.3.1. (Л1) - конспект.

Урок № 96

Тема: Технологія наплавлення теплостійких інструментальних сталей.

§ 19.3.2. (Л1) - конспект.

Урок № 97

Тема: Технологія наплавлення швидкорізальних  сталей.

§ 19.3.3.. (Л1) - конспект.

Урок № 98

Тема: Технологія наплавлення корозієстійких сталей.

§ 19.3.4. (Л1) - конспект.


Урок № 99

Тема: Технологія наплавлення високомарганцевих сталей.

§ 19.3.5. (Л1) - короткий конспект.

Урок № 100

Тема: Технологія наплавлення під флюсом деталей з вуглецевих сталей.

https://vpubud.lutsk.ua/news/13-06-35-29-03-2020/https://studfile.net/preview/5199795/  

Перейти за посиланням і опрацювати матеріал. 

Урок № 101

Тема: Технологія наплавлення в середовищі захисних газів.

 http://internal.khntusg.com.ua/fulltext/%

D0%86ngzhener%D1%96ya%20podvern%D1%96_17-ilovepdf-compressed.pdf Стор. 168


https://studfile.net/preview/5199795/

Перейти за посиланнями і опрацювати матеріал.

Урок № 102

Тема: Технологія наплавлення порошкоподібних твердих сплавів.

https://vpubud.lutsk.ua/news/13-06-35-29-03-2020/

Перейти за посиланням і опрацювати матеріал.

Урок № 103

Тема: Технологія наплавлення високохромістих чавунів.

§ 19.3.7. (Л1) - короткий конспект.

Урок № 104

Тема: Техніка наплавлення.

§ 19.4. (Л1) - короткий конспект.


Урок № 105

Тема: Види наплавлення. Продуктивність наплавлення.

§ 19.5. (Л1) короткий конспект.

Урок № 106

Тема: Вимоги безпеки під час виконання наплавлення.

О. Г. Левченко ОХОРОНА ПРАЦІ У ЗВАРЮВАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ. Розділ 6 

Урок № 107

Тема: Перевірка знань.

Контрольні запитання і завдання. Стор.358.

Урок № 108

Тема: Контрольна робота (тематична атестація).

Скласти кросворд на основі слова «Наплавлення».

Урок № 109

Тема: Показники якості зварних з'єднань.

 § 22.1. (Л1) короткий конспект. 

Урок № 110

Тема: Типи та види дефектів у зварювальному виробництві.

 § 22.1.1.; 22.3. (Л1) короткий конспект.

https://vikant.com.ua/ua/news/welding_defects

Урок № 111

Тема: Дефекти підготовки та складання. Класифікація дефектів за типами і видами.

§ 22.2. (Л1) короткий конспект.

Урок № 112

Тема: Причини дефектів зварних швів, їх попередження та способи усунення.

§ 62. (Л2) короткий конспект, табл. 55 обов"язково.

Урок № 113

Тема: Зовнішні дефекти зварних швів.

§ 22.4. (Л1)  короткий конспект.

http://nikopolproflicey.com.ua/def_zvar.pdf - передивитись матеріал

https://ru.calameo.com/read/00146478618370ddc3910 - передивитись матеріал

http://um.co.ua/8/8-9/8-93422.html - передивитись матеріал

Урок № 114

Тема: Внутрішні дефекти зварних швів.

§ 22.5. (Л1)  короткий конспект.

http://nikopolproflicey.com.ua/def_zvar.pdf - передивитись матеріал

https://ru.calameo.com/read/00146478618370ddc3910 - передивитись матеріал

http://um.co.ua/8/8-9/8-93422.html - передивитись матеріал

Урок № 115

Тема: Критерії якості зварних швів, наплавленого металу та поверхні різу.

http://obrobka.pp.ua/1527-kontrol-yakost-zvarnih-shvv-zyednan.html 

http://hpsl.in.ua/distancionnavchan/5994 (Урок №82); можна передивитись інші уроки, що зацікавлять 

Урок № 116

Тема: Зовнішні дефекти, що підлягають виправленню ручною шліфувальною машинкою та електродуговими способами

http://hpsl.in.ua/distancionnavchan/5994 (Урок №80,81)


Урок № 117

Тема: Дефекти, що підлягають виправленню заваркою.

http://hpsl.in.ua/distancionnavchan/5994 (Урок №83) - конспект.

Урок № 118

Тема: Порядок використання інструменту для обробки і зачистки зварних швів у процесі і після зварювання.

https://www.klingspor.ua/shlifuvannya/obro bka-zvarnoho-shva

https://klop.in.ua/termoobrobka-zvarnyh-shviv-tehnologiya-i-metody-provedennya.html

http://farbateka.com.ua/specialni-materiali/inshi-pokrittja/sposobi-obrobki-shviv-pislja-zvarjuvannja.html

Переглянути матеріал і зробити конспект.

Урок № 119

Тема: Вимоги безпеки при обробці зварних швів.

о. г. левченко охорона праці у зварювальному виробництві.розділ 6.

http://www.tsatu.edu.ua/tkm/wp-content/uploads/sites/11/tb_elduh.pdf

Переглянути матеріал і зробити конспект.

Урок № 120

Тема: Контроль якості виконання ручного дугового зварювання, наплавлення. Види контролю.

http://www.dstu.dp.ua/Portal/Data/1/27/1-27-kl1.pdf

§ 22.6. (Л1) - конспект.

Урок № 121

Тема: Контроль зовнішнім оглядом і обміром.

§ 22.7. (Л1) - конспект.

Урок № 122

Тема: Гідравлічний та пневматичні методи.

§ 22.8. (Л1) - конспект.


Урок № 123

Тема: Контроль капілярним методом.

§ 22.11. (Л1) - конспект.

Урок № 124

Тема: Контроль магнітними методами.

§ 22.12. (Л1) - конспект.

Урок № 125

Тема: Контроль ультразвуковими методами.

§ 22.13. (Л1) - конспект.

Урок № 126

Тема: Контроль радіаційними методами.

§ 22.14. (Л1) - конспект.

Урок № 127

Тема: Руйнівні методи контролю. Механічні випробування  зварних з'єднань.

§ 22.15. (Л1) - конспект.

Урок № 128

Тема: Контрольна робота (тематична атестація)

Л2. Стор.118 «Дефекти і контроль якості зварних з'єднань і швів»


Урок № 129

Тема: Загальні відомості про обслуговування робочого місця зварника після закінчення робіт.

http://www.tsatu.edu.ua/tkm/wp-content/uploads/sites/11/tb_elduh.pdf - розділ 6

Урок № 130

Тема: Механічні пошкодження покритих електродів.

https://zavantag.com/docs/1099/index-118135-21.html п.7

Урок № 131

Тема: Старіння покритих електродів.

https://zavantag.com/docs/1099/index-118135-21.html п.7

Урок № 132

Тема: Насичення покритих електродів вологою.

 https://zavantag.com/docs/1099/index-118135-21.html п.7

Урок № 133

Тема: Просушування електродів.

http://hpsl.in.ua/distancionnavchan/5994 - урок 85

Урок № 134

Тема: Транспортування та складання електродів.

Правила зберігання електродів.


Урок № 135

Тема: Зберігання електродів у польових умовах.

https://zavantag.com/docs/1099/index-118135-21.html п.7

Урок № 136

Тема: Правила підготовки покритих електродів до зварювання.

https://zavantag.com/docs/1099/index-118135-21.html п7

Урок № 137

Тема: Правила підготовки неплавких електродів до зварювання.

https://vasylkiv-litsei.com.ua/media/library/book/1585478207.106537.pdf

Урок № 138

Тема: Правила зберігання, транспортування та експлуатації балонів з газами.

http://hpsl.in.ua/distancionnavchan/5994  - урок 87,88

Урок № 139

Тема: Загальні відомості про єдину систему планово – запобіжних ремонтів зварювального устаткування.

https://polygonal.com.ua/organIzatsIya_tehnIchnogo_obslugovuvannya_remontu_ustatkuvannya.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82

Урок № 140

Тема: Проведення щоденного обслуговування обладнання.

http://stroytechnology.net/schkola-remonty/7960-obslugovyvana-zvaryvalnogo-obladnana.html

Урок № 141

Тема: Перелік робіт при обслуговуванні джерел живлення.

 http://ir.stu.cn.ua/bitstream/handle/123456789/16307/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf?sequence=1&isAllowed=y  стор.177 - 178


Урок № 142

Тема: Вимоги до місця розташування та зберігання інструменту та захисних пристроїв.

http://hpsl.in.ua/distancionnavchan/5994 -  уроки 90, 91

Урок № 143

Тема: Вимоги безпеки під час обслуговування робочого місця після виконання ручного дугового зварювання.

http://hpsl.in.ua/distancionnavchan/5994 - урок 92

Урок № 144

Тема: Вимоги безпеки під час обслуговування робочого місця після виконання наплавлення.

http://hpsl.in.ua/distancionnavchan/5994 - урок 93

Урок № 145

Тема: Вимоги безпеки під час обслуговування робочого місця після виконання повітряно-дугового різання

http://hpsl.in.ua/distancionnavchan/5994 - урок 94

Урок № 146

Тема: Порядок відключення зварювальної апаратури від джерела енергії.

http://hpsl.in.ua/distancionnavchan/5994 - урок 98

Урок № 147

Тема: Вимоги до прибирання робочого місця.

http://hpsl.in.ua/distancionnavchan/5994 - урок 95 - 97 

Урок № 148

Тема: Контрольна робота (Тематична атестація).

1. Правила зберігання та підготовки електродів до зварювання.

2. Правила обслуговування електрозварювального устаткування.

3. Вимоги безпеки під час обслуговування робочого місця після виконання ручного дугового зварювання, наплавлення.

Дистанційне навчання. Завдання на 24 лютого 2023 року.

                             Група  № 22 Предмет:   Виконання ручного дугового зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання простих...