пʼятниця, 18 березня 2022 р.

Тестові завдання ЕРЗ 2 розряд.

 

Професія: електрозварник ручного зварювання

Кваліфікація: ІІ розряд

 

 

 

 

Варіант № 1

комплексне контрольне завдання

 

 

Низький рівень навчальних досягнень: завдання 1-15 мають по декілька варіантів відповідей, з яких одна правильна. Правильне виконання завдання оцінюється 1 балом.

 

1.      До якого класу належить лазерне зварювання:

а) механічного;

б) термомеханічного;

в) термічного.

 

2. В якому році російський вчений В.В.Петров відкрив явище електричної дуги:

а) 1887;

б) 1802;

в) 1881.

 

3. Назвіть основні параметри режиму ручного дугового зварювання:

а) зварний струм, напруга на дузі, швидкість подачі електродного дроту,витрати газу, рід струму;

б) зварювальний струм, рід струму, полярність, діаметр електроду, напруга на дузі, швидкість зварювання, склад і товщина покриття електроду, положення електроду та виробу в просторі;

в) швидкість подачі електродного дроту, кут нахилу електроду, рід струму і полярність.

 

4. Для запобігання проникнення в генератор вибухової хвилі ацетилено-кисневого полум’я призначений:

а) редуктор;

б) затвор;

в) вентиль.

 

5. З якою метою при зварюванні вертикального шва електрод нахиляють донизу з боку електродотримача:

а) для збільшення глибини провару;

б) для отримання більш ширшого валика;

в) для попередження стікання рідкого металу.

6. Джерела живлення зварювальної дуги змінного струму:

а) ТД-300, ТДМ-500, ТДФ-500;

б) СТШ-300, ВДГ-500, ВДУ-1000;

в) ПСО-300, ПСГ-500, АДБ-300.

 

7. При механізованому зварюванні автоматизована:

а) подача електродного дроту;

б) переміщення зварювальної дуги вздовж зварювального виробу, переміщення виробу;

в) подача флюсу, переміщення виробу.

 

8. Глибина провару при збільшенні швидкості пересування дуги:

а) буде збільшуватись;

б) буде зменшуватись;

в) не буде змінюватись.

 

9. При якій товщині металу рекомендується Х-подібна розробка кромок при РДЗ:

а) менше 10мм;

б) 12-60 мм;

в) більше 60 мм.

 

10. Видалення дефектів в металі шва при зварюванні несучих конструкцій проводиться:

а) висвердлюванням;

б) кисневим списом;

в) шліфувальною машинкою.

 

11. зварювання плавленням, при якому кромки з’єднувальних частин нагрівають полум’ям газів, називають:

а)  дуговим;

б)  газовим;

в)   електрошлаковим.

 

12. Визначте максимально допустиму довжину зварювального кабеля в монтажних умовах:

а) більше 30 м;

б) 30 м;

в)  20 м.

 

13. За умовним позначенням зварювального дроту визначити його діаметр 3Св-08Г2С:

а) 0,8 мм;

б) 2 мм;

в)  3 мм.

 

14. За якими зовнішніми вольт-амперами характеристиками використовуються джерела живлення для ручного дугового зварювання:

а) жорстка;

б) зростаюча;

в) крутоспадна.

15. Електричний удар - це:

а) збудження електричним струмом живих тканин у вигляді судомних скорочень м’язів;

б) просочування поверхні шкіри частками металу;

в) ураження внутрішніх органів і тканин тіла.

 

 

 

Середній рівень навчальних досягнень: завдання 1-12 відкритої форми до початку фраз, розташованих з лівої сторони знайдіть закінчення з правої сторони. Правильна відповідь оцінюється двома балами.

 

 

 

 

                                                               Пр.відп.

1

Зварювання

 

А

Пристосування для закріплення електродів і підведення до них струму

2

Зварювальний шов

 

Б

Процес взаємодії рідкого металу з газами та шлаками

3

Зварювальна ванна

 

В

Тривалий розряд електричного струму між двома електродами в іонізованій суміші газів і парів металів

4

Кратер

 

Г

Відхилення стовпа дуги під впливом магнітного поля

5

Електрична дуга

 

Д

Робоче місце зварника, обладнане всім необхідним для виконання зварювальних робіт

6

Магнітне дуття

 

Е

Ділянка зварювального шва, яка при зварюванні знаходиться в рідкому стані

7

Металургійні процеси при

 зварюванні

 

 

Ж

Машина, що призначена для перетворення змінного струму в постійний зварювальний струм

8

Зварювальний пост

 

З

Заглиблення, утворене в зварювальній ванні тиском дуги

9

Зварювальний перетворювач

 

И

Процес одержання нероз’ємного з’єднання шляхом встановлення міжатомних зв’язків між зварювальними частинами

10

Електродотримач

 

І

Ділянка зварювальних з’єднань, утворена в результаті  кристалізації металу зварювальної ванни

11

Умовне позначення PA

 

К

Мідного стрижня і покриття :50% залізного порошку; 27 мармуру, 7,5 плавікавого шпату, 4,5 кварцу, 2,5 феромарганцю,2,5 феросицилію,6,0 феротитану та 0,5 соди

12

Мідно-залізні електроди ОЗЧ-1 складаються з

 

Я

Зварювання швів у нижньому положенні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достатній рівень навчальних досягнень: завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Правильна відповідь оцінюється трьома балами.

 

 

 

 

 

1.В якому із варіантів правильно вказана температура нагрівання кінця електрода:

А.Кінець електрода нагрівається до температури 2300-2500оС, яка забезпечує його плавлення та утворення крапель розплавленого металу.

Б.Кінець електрода нагрівається до температури 3000-4800оС, яка забезпечує його плавлення та утворення крапель розплавленого металу.

2.В якому із варіантів правильно вказано вид трифазної дуги:

 

А.Трифазна дуга горить між двома плавкими електродами і основним металом.

Б.Трифазна дуга горить між двома плавкими електродами.

3.В якому із варіантів правильно вказано розміри світлофільтрів:

 

А.Світлофільтри для нормального огляду розміром 52х102 мм і збільшеного розміром 90х102 мм.

Б.Світлофільтри для нормального огляду розміром 60х100 мм і збільшеного розміром 100х120 мм.

 

4.В якому з варіантів правильно дана розшифровка зварювального дроту:

 

А.Марка дроту Св-08ГА розшифровується: Св – зварювальний дріт, 08 – 0,08% вуглецю, Г – 1% марганцю, А – підвищена чистота металу дроту.

Б.Марка дроту Св-08ГА розшифровується: Св – зварювальний дріт, 08 – 0,8% вуглецю, А – 1% азоту, Г – підвищена чистота металу дроту.

5.В якому із варіантів правильно вказані чинники, від яких залежить якість електрода:

А.Якість електрода  залежить від вмісту легуючих елементів (сірки, фосфору), точності виготовлення, товщини покриття, суцільності виконаного даними електродами металу шва і класифікується на групи: 1, 2 і 3. Чим вища група, тим краща якість електрода.

Б.Якість електрода  залежить від вмісту шкідливих домішок (сірки, фосфору), точності виготовлення, стану поверхні покриття, суцільності виконаного даними електродами металу шва і класифікується на групи: 1, 2 і 3. Чим вища група, тим краща якість електрода.

 

6.В якому із варіантів правильно вказано вибір роду і полярності струму

А.Рід струму й полярність установлюють залежно від зварюваного металу і його товщини.

Б.Рід струму й полярність установлюють залежно від положення шва в просторі, довжини дуги.

 

 7. В якому із варіантів правильно вказано використання конструкційних сталей

А Використовують для виготовлення різального, штампувального і вимірюваного інструменту.

Б. Використовують для деталей машин і механізмів і зазвичай піддають термічній обробці.

 

8. В якому із варіантів правильно вказано середньолеговані сталі:

А. Відносяться сталі, які леговані одним або декількома елементами при їх вмісті 3-10%

Б. Відносяться сталі, достатньою жароміцністю, жаростійкістю, запасом пластичності й стабільністю структури при температурах до 600*С

 

 

9. В якому із варіантів правильно вказано визначення джерела живлення інвертор:

А. Це пристрій силової електроніки, який працює на великих струмах, високих частотах і різницях потенціалів (напругах)

Б. Це апарат, призначений для зварювання постійним струмом джерелами живлення дуги.

 

10. В якому із варіантів правильне визначення термічної обробки відпалом:

А. Для підвищення міцності, твердості та одержання дрібнозернистої структури

Б. Для зняття внутрішніх напруг, підвищення пластичності, дрібнозернистої структури.

11.В якому варіанті правильно дано визначення зварювального трансформатора:

 

А.Зварювальні трансформатори призначені для зниження напруги з 220 В до безпечної напруги, але достатньої для легкого запалювання та стійкого горіння електричної дуги.

Б.Зварювальні трансформатори призначені для підвищення напруги з 220 В до безпечної напруги, але достатньої для легкого запалювання та стійкого горіння електричної дуги.

 

12.В якому з варіантів правильно вказано залежність напруги на дузі від довжини дуги в просторі:

А.Напруга на дузі прямо залежить від довжини дуги і становить 16-40 В.

Б.Напруга на дузі прямо залежить від ширини дуги і становить 40-60 В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Високий рівень навчальних досягнень: завдання описового характеру.

 

Правильна відповідь оцінюється 4 балами.

 

         Вам необхідно виконати зварювання пластин в нижньому положенні шва. Товщина пластин 8 мм. 1.Виберіть оптимальний технологічний процес зварювання. 2. Розрахуйте параметри режиму зварювання. 3. Опишіть особливості виконання роботи, вимоги до організації робочого місця та організації безпеки праці при виконанні зварювальних робіт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професія: електрозварник ручного зварювання

Кваліфікація: ІІ розряд

 

 

Варіант № 2

комплексне контрольне завдання

 

 

 

Низький рівень навчальних досягнень: завдання 1-15 мають по декілька варіантів відповідей, з яких одна правильна. Правильне виконання завдання оцінюється 1 балом.

 

1.До якого класу зварювання належить холодне зварювання:

а) механічного;

б) термомеханічного;

в) термічного.

 

2. В якому році російський інженер Н.Н.Бенардос застосував відкриття В.В.Петрова для зварювання металів вугільним електродом:

а) 1885;

б) 1802;

в) 1881.

 

3. При механізованому зварюванні низьковуглецевих сталей застосовують дріт марок:

а) Св-08Г2С;

б) Св-08А;

в) Св-12Х11Т.

 

4. Редуктор служить:

а) для пониження тиску газу від балонного до робочого і автоматичного його підтримування;

б) для підвищення тиску газу;

в) для вимірювання тиску газу в балоні.

 

5. Механічні властивості металів - це:

а) міцність, пружність, твердість, пластичність і в’язкість;

б) зварюваність, ливарність, обробка різанням;

в) густина, водопоглинання, колір, блиск.

 

6. Найпоширеніший спосіб, який застосовують при зварюванні тонких деталей газовим зварюванням - це:

а) праве зварювання;

б) наскрізним валиком;

в) ліве зварювання.

 

7. Яку зовнішню характеристику повинен мати випрямляч для механічного зварювання в середовищі СО2:

а) крутоспадаючу;

б) спадаючу;

в) жорстку.

 

8. Вкажіть, як необхідно встановлювати наповнені газом балони під час перевезення:

а) вертикально;

б) укладати горизонтально, вентилями в різні сторони, з обов’язковим застосуванням прокладок між ними;

в) укладати горизонтально, вентилями в одну сторону, з обов’язковим застосуванням прокладок між ними.

 

9. Обмежувач напруги неробочого ходу забезпечує:

а) стабілізацію напруги дуги при коливаннях напруги мережі;

б) легке збудження дуги;

в) зниження напруги під час обриву дуги.

 

10. Гідравлічні випробовування контролю якості швів проводять:

а) при створенні надлишкового тиску рідини в посудині, яка контролюється;

б) при створенні надлишкового тиску повітря в посудині, яка контролюється;

в) при створенні вакууму в посудині, яка контролюється.

11. Що називається зварюванням плавленням:

а)  це технологічний процес отримання нероз’ємного з’єднання шляхом нагрівання;

б) це технологічний процес отримання нероз’ємного з’єднання шляхом місцевого нагріву кромок до розплавленого або пластичного стану;

в) це сплавлення металів електричною дугою.

12. Що називається зварювальною дугою:

а) дуга, яка горить між електродом і металом, що зварюється;

б) це потужний, тривалий електричний розряд в іонізованому середовищі газів;

в) це спрямований розряд газів.

13. Газове зварювання здійснюють::

а) полум’ям газів;

б) електричною дугою;

в) тиском.

14. Сталь – це сплав заліза з вуглецем, де вуглецю:

а) 0,02…2,14% і постійні домішки S, P, Mn, Si;

б) 2,14…6,67% і постійні домішки S, P, Mn, Si;

в) 2,14…4,3% і постійні домішки S, P, Mn, Si.

15. До якої категорії відноситься приміщення з такими ознаками температури повітря  +35оС, вологість 75%, струмопровідна підлога:

а) без підвищеної небезпеки;

б) з підвищеною небезпекою;

в) особливо небезпечна.

 

 

 

 

 

 

 

 

Середній рівень навчальних досягнень: завдання 1-12 відкритої форми до початку фраз, розташованих з лівої сторони знайдіть закінчення з правої сторони. Правильна відповідь оцінюється двома балами.

 

 

 

                                                                                        Прав.відп.

1

Електрод

 

А

Метал, призначений для введення в зварну ванну до розплавленого основного металу

2

Балка

 

Б

Переплавлений присаджувальний метал, введений в зварну ванну до основного металу

3

Ферми

 

В

Прямолінійний або криволінійний зріз кромки, яка підлягає зварюванню

4

Основний метал

 

Г

Торцеві поверхні  деталей, що підлягають зварюванню

5

Присаджувальний метал

 

Д

Металевий або неметалевий стрижень, призначений для  підведення струму до зварювальної дуги

6

Наплавлений метал

 

Е

Решітчасті конструкції, що працюють на згин

7

Метал шва

 

Ж

Конструктивні елементи суцільного перерізу, призначені для роботи на поперечний згин

8

Кромки

 

З

Надання необхідної форми кромкам, які підлягають зварюванню

9

Розчищення кромок

 

И

Метал, який підлягає з’єднанню зварюванням

10

Скіс кромки

 

І

Сплав, утворений переплавленням основним і наплавленим металами

11

Умовне позначення PC

 

К

Машина що призначена для перетворення змінного струму в постійний зварювальний струм

12

Зварювальний перетворювач це

 

Я

Горизонтальне зварювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достатній рівень навчальних досягнень: завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Правильна відповідь оцінюється трьома балами.

 

 

 

 

1.В якому із варіантів правильно вказано перенесення електродного металу через дуговий простір у зварювальну ванну при дуговому зварюванні:

А.Краплинне перенесення характерне для ручного дугового зварювання покритими електродами та для механізованого зварювання під флюсом і в захисних газах.

Б.Струминне перенесення характерне для ручного дугового зварювання покритими електродами та для механізованого зварювання під флюсом і в захисних газах.

2.В якому із варіантів правильно вказано визначення залежності глибини і ширини проплавлення металу:

 

А.Глибина і ширина проплавлення металу визначається концентрацією теплового й силового впливу дуги.

Б.Глибина і ширина проплавлення металу визначається за довжиною та полярністю дуги.

3.В якому із варіантів правильно вказано режим  МИГ/МАГ:

 

А.Режим дугового зварювання покритим електродом

Б.Режим напівавтоматичного зварювання плавким електродом у середовищі захисних газів

4.В якому  із варіантів правильно дана характеристика типу електрода

 

А.Мінімально гарантований тимчасовий опір наплавленого металу електродами даного типу.

Б.Склад покриття, марка електродного дроту, властивостями металу шва.

5.В якому із варіантів правильно вказано залежність товщини металу і сили зварювального струму в нижньому положенні:

А.Якщо товщина металу менша 1,5deпри зварюванні в нижньому положенні, то Ізв зменшують на 10-15% порівняно з розрахунковим. Якщо товщина металу більша 3de, то Ізв збільшують на 10-15% порівняно з розрухунковим.

Б.Якщо товщина металу менша 1,5deпри зварюванні в нижньому положенні, то Ізв збільшують на 10-15% порівняно з розрахунковим. Якщо товщина металу більша 3de, то Ізв зменшують на 10-15% порівняно з розрухунковим.

6.В якому із варіантів правильно вказано процес зварювання кратера:

А.Для цього електрод тримають нерухомо до природного обриву дуги або сильно вкорочують дугу до частих коротких замикань, після чого дугу різко обривають.

Б.Дугу збуджують  із краю скосу кромки, а потім, перемістивши її вниз, проварюють корінь кратера.

7. В якому із варіантів правильно вказано полярність при холодному зварюванні чавуну:

А. На постійному струмі прямої полярності

Б. На постійному струмі зворотної полярності.

 

8. В якому із варіантів правильно вказано умовне позначення напіввертикального шва зверху в вниз:

А .          H-L045

Б.                        J-L045

 

 

9.В якому із варіантів правильно вказано на неможливість струминного перенесення електродного металу через дуговий простір при зварюванні покритими електродами:

А.Струминне перенесення крапель спостерігається при зварюванні в аргоні  на критичних точках.

Б.Струминне перенесення можливе при зварюванні покритими електродами через велику температуру плавлення.

10.В якому із варіантів правильно вказана основна характеристика зварювальної дуги:

 

А.Основною характеристикою зварювальної дуги є статична вольт-амперна.

Б.Основною характеристикою зварювальної дуги є довжина дуги, температура на дузі.

 

11.В якому із варіантів правильно вказано використання електродів, які при зварюванні дають довгі шлаки:

А.У довгих шлаках в’язкість зростає повільно при охолодженні.

Б.У довгих шлаках проходить швидке зростання в’язкості із зниженням температури.

12.В якому із варіантів правильно дана розшифровка електроду для зварювання легованих конструкційних сталей:

А.Індекси 09Г2Н10МХ-3 означають:

09 -0,09% С; Г2 – 2%Mn; Н10 – 10%Ni; М – 1%Мо; Х – 1%Cr; 3 –Тх = -20оС.

Б.Індекси 09Г2Н10МХ-3 означають:

09 -0,9% С; Г2 – 2%Mn; Н10 – 10%Ni; М – 1%Мо; Х – 0,1%Cr; 3 –Тх = -20оС.

 

 

 

 

 

 

 

Високий рівень навчальних досягнень: завдання описового характеру.

Правильна відповідь оцінюється 4 балами.

 

 

         Вам необхідно виконати зварювання пластин у вертикальному положенні шва. Товщина пластин 8 мм. 1.Виберіть оптимальний технологічний процес зварювання. 2. Розрахуйте параметри режиму зварювання. 3. Опишіть особливості виконання роботи, вимоги до організації робочого місця та організації безпеки праці при виконанні зварювальних робіт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професія: електрозварник ручного зварювання

Кваліфікація: ІІ розряд

 

 

 

 

Варіант № 3

комплексне контрольне завдання

 

 

 

Низький рівень навчальних досягнень: завдання 1-15 мають по декілька варіантів відповідей, з яких одна правильна. Правильне виконання завдання оцінюється 1 балом.

 

 

1.До якого класу зварювання належить пресове зварювання:

а) механічного;

б) термомеханічного;

в) термічного.

 

2. В якому році російський інженер Н.Г.Славянов застосував плавкий металевий електрод з покриттям:

а) 1888;

б) 1802;

в) 1881.

 

3. Що називається режимом ручного дугового зварювання покритими електродами:

а) сукупність розмірів і форми шва;

б) відношення ширини шва до глибини провару;

в) сукупність показників, які визначають протіканні процесу зварювання.

 

4. Для зменшення розбризкування металу при механізованому зварюванні рекомендується:

а) змінний струм;

б) постійний зворотної полярності;

в) постійний струм прямої полярності.

5. В якій сталі міститься 0,1% вуглецю:

а) у 10;

б) БСтІсп;

в)  сталь 10.

6. Яку напругу повинні мати світильники загального та місцевого освітлення на робочому місці зварника:

а) 12 В;

б) 60 В;

в) не вище 42 В.

7. При зварюванні якої довжини зварних швів рекомендується зворотньоступінчастий спосіб:

а) більше 400 мм;

б) 500-750 мм;

в) більше 1000 мм.

8. Поясніть значення літери „А“ в типі електродів Є42А, Є46А, Є50А:

а) знижений вміст алюмінію;

б) знижений вміст марганцю;

в) знижений вміст сірки та фосфору.

 

9. Вибір діаметру електрода  для зварювання сталей залежить:

а) від положення виробу при зварюванні;

б) від товщини металу, положення шва в просторі;

в) від складу покриття і швидкості зварювання.

10. виберіть номер захисного світлофільтра для РДЗ на струмі 200А:

а) С 4;

б) С 6;

в) С 8.

11. Який за кольором балон використовують для пропан-бутана:

а)  синій;

б) червоний;

в) зелений.

12. Для зварювання на змінному струмі використовують електроди марок

а) АНО-27;

б) ЦЛ-11;

в) УОНИ-13/45.

 

13. Запис в трудову книжку працівника вноситься, якщо працівник працює більше:

а) 2-х днів;

б) 5-ти днів;

в) 8-ми днів.

 

14. Залізо має в залежності від температури два види кристалічних граток. Якої гратки немає залізо:

а) об’ємоцентрованої;

б) гранецентрованої;

в) гексагональної.

 

15. Електроофтальмія - це:

а) просочування поверхні шкіри частками металу;

б) запалення очей внаслідок  дії потоку ультрафіолетових променів від дії електричної дуги;

в) плями сірого або блідо-жовтого кольору.

 

 

 

 

 

Середній рівень навчальних досягнень: завдання 1-12 відкритої форми до початку фраз, розташованих з лівої сторони знайдіть закінчення з правої сторони. Правильна відповідь оцінюється двома балами.

 

 

 

                                                                                   Прав.відп.

1

Притуплення кромки

 

А

Кут між скошеними кромками

2

Зазор

 

Б

Найбільша глибина розплавленого основного металу в перерізі шва

3

Кут скосу кромки

 

В

Частина зварного шва, де дно зварювальної ванни перетинає поверхню основного металу

4

Зварювальна дуга

 

Г

Маса розплавленого електродного металу за  1 год., яка припадає на один ампер зварювального струму

5

Коефіцієнт розплавлення електродного

 металу

 

Д

Тривалий розряд електричного струму між двома електродами в іонізованій суміші газів і парів металів

6

Зварюваність

 

Е

Кут між площиною скосу кромки і торцем

7

Кут розчишщення кромок

 

Ж

Нескошена частина її торця

8

Підсилення шва

 

З

Частина металу шва, що виступає над поверхнею зварюваних деталей

9

Глибина наплавлення

 

И

Властивість сталі даного хімічного складу давати при зварюванні тим чи іншим способом високоякісне зварне з’єднання

10

Корінь шва

 

І

Відстань між притупленнями кромок

11

Зварювальні випрямлячі призначені для

 

К

Зварювання в стельовому положенні

12

Умовне позначення

 

Я

Перетворення змінного струму в постійний і живлення ним зварювальної дуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достатній рівень навчальних досягнень: завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Правильна відповідь оцінюється трьома балами.

 

 

 

 

 

1.В якому із варіантів правильно вказано на неможливість струминного перенесення електродного металу через дуговий простір при зварюванні покритими електродами:

А.Струминне перенесення крапель спостерігається при зварюванні в аргоні  на критичних точках.

Б.Струминне перенесення можливе при зварюванні покритими електродами через велику температуру плавлення.

 

2.В якому із варіантів правильно вказана основна характеристика зварювальної дуги:

 

А.Основною характеристикою зварювальної дуги є статична вольт-амперна.

Б.Основною характеристикою зварювальної дуги є довжина дуги, температура на дузі.

 

3.В якому варіанті правильно дано визначення зварювального трансформатора:

 

А.Зварювальні трансформатори призначені для зниження напруги з 220 В до безпечної напруги, але достатньої для легкого запалювання та стійкого горіння електричної дуги.

Б.Зварювальні трансформатори призначені для підвищення напруги з 220 В до безпечної напруги, але достатньої для легкого запалювання та стійкого горіння електричної дуги.

 

4.В якому із варіантів правильно вказано використання електродів, які при зварюванні дають короткі шлаки:

 

А.У коротких шлаках проходить швидке зростання в’язкості із зниженням температури.

Б.У коротких шлаках в’язкість зростає повільно при охолодженні.

5.В якому із варіантів правильно дана характеристика марки електроду:

А.Марка електроду характеризується складом покриття, маркою електродного дроту, властивостями металу шва.

Б.Марка електроду характеризує мінімально гарантований тимчасовийц опір направленого металу електродами даного типу.

6.В якому з варіантів правильно вказано залежність напруги на дузі від довжини дуги в просторі:

А.Напруга на дузі прямо залежить від довжини дуги і становить 16-40 В.

Б.Напруга на дузі прямо залежить від ширини дуги і становить 40-60 В.

7. В якому із варіантів правильно вказано зовнішні дефекти:

А. Підрізи, напливи, пропали, кратери, свищі.

Б. Підрізи, напливи, пропали, кратери, свищі, тріщини.

8.В якому із варіантів правильно вказано внутрішні дефекти:

А. Непровари, тріщини, пори, шлакові включення, підрізи, вольфрамові включення, оксидні включення

Б. Непровари, тріщини, пори, шлакові включення, вольфрамові включення, оксидні включення

9.В якому із варіантів правильно дана характеристика марки електроду:

А.Марка електроду характеризується складом покриття, маркою електродного дроту, властивостями металу шва.

Б.Марка електроду характеризує мінімально гарантований тимчасовийц опір направленого металу електродами даного типу.

 

10.В якому з варіантів правильно вказано залежність напруги на дузі від довжини дуги в просторі:

А.Напруга на дузі прямо залежить від довжини дуги і становить 16-40 В.

Б.Напруга на дузі прямо залежить від ширини дуги і становить 40-60 В.

11.В якому варіанті правильно дано визначення зварювального трансформатора:

 

А.Зварювальні трансформатори призначені для зниження напруги з 220 В до безпечної напруги, але достатньої для легкого запалювання та стійкого горіння електричної дуги.

Б.Зварювальні трансформатори призначені для підвищення напруги з 220 В до безпечної напруги, але достатньої для легкого запалювання та стійкого горіння електричної дуги.

12.В якому із варіантів правильно вказано використання електродів, які при зварюванні дають короткі шлаки:

 

А.У коротких шлаках проходить швидке зростання в’язкості із зниженням температури.

Б.У коротких шлаках в’язкість зростає повільно при охолодженні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Високий рівень навчальних досягнень: завдання описового характеру.

 

Правильна відповідь оцінюється 4 балами.

 

         Вам необхідно виконати зварювання пластин в горизонтальному положенні шва. Товщина пластин 8 мм. 1.Виберіть оптимальний технологічний процес зварювання. 2. Розрахуйте параметри режиму зварювання. 3. Опишіть особливості виконання роботи, вимоги до організації робочого місця та організації безпеки праці при виконанні зварювальних робіт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професія: електрозварник ручного зварювання

Кваліфікація: ІІ розряд

 

 

 

Варіант № 4

комплексне контрольне завдання

 

 

 

Низький рівень навчальних досягнень: завдання 1-15 мають по декілька варіантів відповідей, з яких одна правильна. Правильне виконання завдання оцінюється 1 балом.

 

 

1.До якого класу зварювання належить дугове зварювання:

а) механічного;

б) термомеханічного;

в) термічного.

 

2. Який вчений незалежно від В.В.Петрова також відкрив явище електричної дуги:

а) М.Словянов;

б) М.Бенардос;

в) Г.Деві.

 

3. Назвіть основні частини напівавтомата:

а) пальник, джерело живлення, шафа або блок керування, провід зварювального кола, шлангів для газу;

б) пальник, комплект пальників з шлангами, механізм подачі електродного дроту, шафи або блоку керування, проводів зварювального кола, апаратури для регулювання і виміру параметрів газу та шлангів для газу, джерела живлення;

в) пальник, механізм подачі електродного дроту, шафи або блоку керування, проводів зварювального кола.

 

4. Показник продуктивності зварювання -це:

а) вага наплавленого металу за одиницю часу;

б) довжина швів;

в) кількість виконаних деталей.

 

5. Назвіть основні геометричні параметри зварного шва стикового з’єднання:

а) ширина валика, опуклість, глибина провару;

б) ширина валика, опуклість, глибина провару, катет шва;

в) ширина валика, опуклість, глибина провару, товщина пластини.

 

6. Осцилятор при зварюванні призначений:

а) для зменшення напруги;

б) для полегшення запалення дуги та її стабілізації;

в) для обмеження струму дуги.

7. Які дефекти у зварювальних швах, що виявлені зовнішнім оглядом, не допускаються:

а) тріщини, незалежно від їх величини і розташування, пропали і незаварені кратери;

б) напливи, неправильні розміри зварювальних швів;

в) всі види дефектів.

 

8. Діаметр присадкового дроту вибирають в залежності від:

а) хімічного складу металу і способу зварювання;

б) марки дроту і зварюваного металу;

в) товщини зварюваного металу і способу зварювання.

 

9. Що треба зробити, якщо тиск у балоні виявився вищим за допустимий:

а) нахилити балон;

б) короткочасним відкриванням вентиля випустити частину газу в атмосферу або охолодити балон холодною водою;

в) припинити роботу і відправити балон на газонаповнювальну станцію.

 

  10. Визначте для якого мінімального тиску допускається експлуатація кисневого

     балона:

а) 0,01 МПа;

б) 0,05 МПа;

в) 0,5 МПа.

 

11. Основним Законом, що гарантує право громадян України на безпечні та нешкідливі умови праці є:

а)  Закон України „Про охорону здоров’я“;

б) Закон України „Про охорону праці“;

в) Конституція України.

 

12. Який технологічний прийом рекомендується для зниження напружень в зварних з’єднаннях:

а) жорстка фіксація елементів за допомогою струбцин;

б) проковка, зварювання зворотньоступінчастим способом;

в) охолодження зварного шва водою.

13. Відстань балонів від приладів опалення становить:

а) 0,5 м;

б) 3 м;

в) не менше 1 м.

 

14. При звільнені працівника за будь-яких обставин власник зобов’язаний зробити повний розрахунок та видати трудову книжку:

а) через 2 дні;

б) в день звільнення;

в) через 5 днів.

15. При вивченні твердості методом Роквелла використовують індикатор у вигляді:

а) алмазного конуса;

б) алмазної чотиригранної піраміди;

в) сталевої кульки.

 

 

 

 

 

Середній рівень навчальних досягнень: завдання 1-12 відкритої форми до початку фраз, розташованих з лівої сторони знайдіть закінчення з правої сторони. Правильна відповідь оцінюється двома балами.

 

 

 

 

 

                                                                                                   Прав.відпов.

1

Шар

 

А

Заготовка, що пройшла часткову обробку і призначена для подальшої обробки

2

Валик

 

Б

Менша частина двобічного шва, яка виконується попередньо для запобігання пропалів при наступному зварюванні

3

Прохід

 

В

Метал, наплавлений або переплавлений за один прохід

4

Багатошаровий шов

 

Г

Кінцеівий продукт виробництва

5

Підварний шов

 

Д

Сукупність з’єднаних між собою деталей

6

Заготовка

 

Е

Виріб, виготовлений з однорідного за назвою і маркою матеріалу без застосування складальних операцій

7

Напівфабрикат

 

Ж

Матеріал, призначений для наступної обробки і який має певні розміри з урахуванням припусків на обробку

8

Деталь

 

З

Шов, утворений декількома шарами

9

 Складальна одиниця (вузол)

 

И

Одноразове переміщення в одному напрямку джерела нагрівання

10

Виріб

 

І

Частина металу зварного шва, утворена одним або двома валиками, які розташовані на одному рівні поперечного перерізу шва

11

Умовне позначення

 

Я

Сплав, утворений переплавленням основним і наплавленим металами

12

Метал шва

 

К

Зварювання в напівгоризонтальному положенні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достатній рівень навчальних досягнень: завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Правильна відповідь оцінюється трьома балами.

 

 

 

 

 

 

1.В якому із варіантів правильно вказано струменеве перенесення електродного металу в метал шва через дуговий простір:

А.Струменеве перенесення крапель спостерігається при зварюванні в аргоні на критичних струмах.

Б.Струменеве перенесення крапель спостерігається при зварюванні в захисних газах.

 

2.В якому з варіантів правильно вказано невигідність зварювання:

А.Активна взаємодія розплавленого металу з навколишнім середовищем і шлаками сприяє додатковому насиченню металу шва газами й шлаковими включеннями.

Б.Втрати понад 20% роблять зварювання економічно невигідним.При зменшенні діаметра електрода й збільшенні густини струму коефіцієнти розплавлення і наплавлення збільшуються.

3.В якому із варіантів правильно вказана будова зварювального випрямляча:

 

А.Основними елекментами випрямляча є: трансформатор, регулюючий пристрій і напівпровідникові вентилі, які проводять струм тільки в одному напрямку.

Б.Основними елекментами випрямляча є: трансформатор, генератор, магнітні полюси, регулюючий пристрій і напівпровідникові вентилі, які проводять струм тільки в одному напрямку.

 

4.В якому із варіантів правильно вказано використання електродів, які при зварюванні дають довгі шлаки:

А.У довгих шлаках в’язкість зростає повільно при охолодженні.

Б.У довгих шлаках проходить швидке зростання в’язкості із зниженням температури.

 

5.В якому із варіантів правильно дана розшифровка електроду для зварювання легованих конструкційних сталей:

А.Індекси 09Г2Н10МХ-3 означають:

09 -0,09% С; Г2 – 2%Mn; Н10 – 10%Ni; М – 1%Мо; Х – 1%Cr; 3 –Тх = -20оС.

Б.Індекси 09Г2Н10МХ-3 означають:

09 -0,9% С; Г2 – 2%Mn; Н10 – 10%Ni; М – 1%Мо; Х – 0,1%Cr; 3 –Тх = -20оС.

6.В якому із варіантів правильно вказано повторне запалення дуги після зміни електроду:

А.При обриві дуги і при зміні електрода повторне запалення дуги слід виконувати перед кратером, потім перемістити електрод назад, розваривши метал кратера, і продовжити процес зварювання.

Б.При обриві дуги і при зміні електрода повторне запалення дуги слід виконувати за кратером, потім перемістити електрод вперед, розваривши метал кратера, і продовжити процес зварювання.

 

7. В якому із варіантів правильно вказана мінливість при нагріванні сталі 1200:

А. Яскраво-жовтий

Б. Сліпучо-білий

8. В якому із варіантів правильно вказано хімічний склад сталі за допомогою проби на іскру вуглецевої інструментальної сталі (0,9%С):

А. Світло-жовті світлові полоси, розгалужені з рідким утворенням маленьких зірочок

Б. Світло-жовті іскри з чисельними променистими зірочками.

 

9. В якому із варіантів правильно вказано визначення джерела живлення інвертор:

А. Це пристрій силової електроніки, який працює на великих струмах, високих частотах і різницях потенціалів (напругах)

Б. Це апарат, призначений для зварювання постійним струмом джерелами живлення дуги.

10. В якому із варіантів правильне визначення термічної обробки відпалом:

А. Для підвищення міцності, твердості та одержання дрібнозернистої структури

Б. Для зняття внутрішніх напруг, підвищення пластичності, дрібнозернистої структури.

11.В якому із варіантів правильно вказано вид трифазної дуги:

 

А.Трифазна дуга горить між двома плавкими електродами і основним металом.

Б.Трифазна дуга горить між двома плавкими електродами.

12.В якому із варіантів правильно вказано жаростійкість (жаровиностійкі) сталі:

 

А.Це такі, що здатні чинити опір корозійному руйнуванню під дією повітря або іншого газового середовища при високих температурах (400…900* С)

Б. Це такі, що забезпечують здатність виготовлених з них виробів витримувати механічні навантаження без деформації й руйнування за високих температур (500…1000*С)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Високий рівень навчальних досягнень: завдання описового характеру.

Правильна відповідь оцінюється 4 балами.

 

Вам необхідно виконати зварювання пластин в стельовому положенні шва. Товщина пластин 8 мм. 1.Виберіть оптимальний технологічний процес зварювання. 2. Розрахуйте параметри режиму зварювання. 3. Опишіть особливості виконання роботи, вимоги до організації робочого місця та організації безпеки праці при виконанні зварювальних робіт.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Дистанційне навчання. Завдання на 24 лютого 2023 року.

                             Група  № 22 Предмет:   Виконання ручного дугового зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання простих...